Bølgepapp, mikrofibriller

blank

Norsk innovasjon løser utfordringer for bølgepapp

Borregaards Exilva-konsept har vist seg å bidra til både høyere produktivitet og økt bærekraft, samtidig som bekymringsfulle ingredienser unngås.

Etterspørselen etter bedre kvalitet og høyere hastighet i bølgepappindustrien øker, og det er en trend å erstatte substanser som skaper stor bekymring.

Produktivitet
blank
Forskjellige kvaliteter produsert med Exilva-lim.

Stabilitet og styrke er nøkkelegenskaper for limet i bølgepapp. Flere sektorer i bølgepappindustrien har testet Exilva i sine produkter. Fullskala fabrikkforsøk har dokumentert en hastighetsøkning på 20-67 prosent. Under utviklingen har søkelyset vært på å redusere hastighetsbegrensningene ved liming av de mest komplekse flerlagskvalitetene ved limestasjonene. Størst forbedring har vært dokumentert ved slitter-scorer-maskinen på grunn av synergien mellom Exilva-fibrillene og stivelsen.

Den nye hastigheten er oppnådd på grunn av bedre sammenføyning som har resultert i mindre kontaminering, redusert svinn og flatere plater. Man har også erfart at limets stabilitet har vært konsistent, med mindre forringelse ved pumping over lange avstander. Limets viskositet er også stabil over en betydelig lengre lagringstid.

Ikke skadelig for fertilitet og ufødte barn
blank

Borregaard utvikler et konsept som gir nøyaktig liming uten bruk av borater, som er oppført som svært bekymringsfulle substanser av det europeiske rådet for kjemikalier. I CLP (The Classification, Labelling and Packaging Regulation (EC No 1272/2008) er det notert at borater kan skade fertilitet og ufødte barn.

Innovative bølgepapprodusenter og merkevareeiere med fokus på miljø, bærekraft og ledelse jobber nå med boratfrie lim-innovasjoner som beskytter forbrukernes tillit.

Exilva er laget av cellulosebaserte mikrofibriller med tre som råvare. Borregaards Exilva-prosjekt har pågått i årene 2025-2020 med støtte fra Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI) i EUs forskningsprosjekt Horisont 2020 og flaggskip-programmet i avtalen No 709746.