Uncategorized

Bærekraftig skogbruk starter i skogen – nordisk webinar

blank

Emballasjebransjen er i rivende utvikling mot mer bærekraftig forretningspraksis, særlig på råvaresiden og i produksjonen. For å bidra i klimakampen, er bransjen og dets sluttkunder på jakt etter alternativer til fossilbaserte råvarer.

Selv om fiberbasert emballasje ikke vil kunne erstatte plast helt i nær framtid – eller i det hele tatt – forventes det at både store og små merkevarer vil migrere over til papirbaserte løsninger for visse anvendelser. Det ventes at FMCG-sektoren og kjedene vil stå i fronten av denne utviklingen.

Bærekraftige verdikjeder starter i origo, det vil si med råvarene. Følgelig kan emballasjebransjen forbedre sin forretningspraksis med ansvarlig innkjøp og sporbare, fiberbaserte råvarer. PEFC Sporingssertifisering gjør det mulig for selskaper å dokumentere lovligheten og bærekraften av fiberbaserte produkter til sine kunder.

De nordiske landene er velsignet med mye skog, hvor det meste er PEFC-sertifisert. For å utforske fordelene med PEFC-sertifisering og hente inspirasjon og lærdom fra ulike aktører, har PEFC Norden tatt initiativ til et webinar som inkluderer RISE, Billerud, Huhtamaki og NorgesGruppen.

Webinaret finner sted på Zoom, torsdag 15. februar kl. 08.30 – 09.30.

Meld deg på og ta del i historier fra ledende selskaper om veien mot en mer bærekraftig emballasjebransje.

Related Posts