Bakgrunn for Fiberfokus

Behovet for kunnskap om emballasje oppleves som stort. De aller fleste varer må pakkes i en eller annen form for emballasje for å unngå svinn.

Styret i Emballasjeforeningen vedtok i 2018 å opprette to faggrupper om emballasje: Forum for sirkulær plastemballasje og Fiberfokus.

Ønsket med FiberFokus er å fremme faktabaserte budskap om fiberemballasjens betydning i en sirkulær økonomi og å bidra til kompetanseheving om fiberemballasje.

Fiberemballasje lages av fornybare råvarer. I vår del av verden vil det si trær fra nordiske skoger. Fiberemballasje kan for eksempel være esker i bølgepapp, kartonger for melk og juice, esker for pastiller, og mye annet.

Fiberemballasje skal sørge for å oppbevare og beskyte mat og varer fra fabrikker, butikker og lagre til ditt hjem. Når varer skal fraktes over lange distanser, utsettes den for flere ytre faktorer. Derfor er riktig håndtering og emballering av produktet viktig.

Brukt fiberemballasje samles inn, resirkuleres og brukes på nytt mange ganger. Råvarene, det vil si trær, regnes også som fornybare.

blank