Barriere, Bransjenytt, Bølgepapp, Uncategorized

BillerudKorsnäs og Tetra Pak sater på 100 % fornybar

blank

De to svenske bedriftene har innledet et samarbeid for å utvikle en emballasje som i sin helhet kommer fra fornybare ressurser. I dag er tallet 70 prosent.Både BillerudKorsnäs og Tetra Pak har lenge hatt nye innovasjoner for å øke bærekraften høyt opp på agendaen.

– Vår misjon er å utfordre konvensjonell emballasje for en bærekraftig fremtid, sier Malin Ljung Eiborn, EVP Sustainability & Public Affairs i BillerudKorsnäs.

– 70 prosent fornybart material er en bra start, men den eneste måten å løse de store bærekraftsutfordringene vi står overfor, er å gjøre det sammen.

Den samarbeidsbaserte innovasjonsmodellen består av et antall definerte prosjekter der eksperter fra begge bedriftene arbeider sammen.

BillerudKorsnäs deltar også i et samarbeid om Treesearch, som er en svensk samvirkeplattform for grunnforskning, kunnskapsspredning og kompetansebygging om nye materialer og spesialkjemikalier fra skogsråvare.

Samarbeidet involverer akademia, industri, private stiftelser og den svenske regjeringen, med flere. Hensikten er å møte klimautfordringene med å omdanne banebrytende grunnforskning til høyteknologiske innovasjoner.

– Treesearch er viktig ettersom vi kan få avansert forskning om nye materialer og nye tilpasningsområder, men også fordi vi får mulighet til å bygge opp kompetanse i og med at flere kunnskapsrike personer kommer inn i bransjen som kan utvikle innovative produkter i fremtiden, sier Malin Ljung Eibom.

Sammen med Tetra Pak jobber BillerudKorsnäs langsiktig med å utvikle emballasje som i sin helhet er laget av fornybare ressurser.

blank
Eva Gustavssonm Tetra Pak

-Vi vil ha en emballasje der 100 prosent av råvaren kommer fra fornybare ressurser. Vi trenger flere nye innovasjoner for å finne nye materialer som kan lage en bra barriere, sier Eva Gustavsson, Vice President Material & Package i Tetra Pak.

Det finnes så mange utfordringer og et stort behov for nye løsninger, avslutter hun.