Bølgepapp, kartong

Bjørn Sørensen går av som leder for Norsk Resy

blank

Bjørn Sørensen, som har ledet materialselskapet Norsk Resy i 20 år, ble pensjonist 30. september. Øyvind Furulund overtok stillingen fra 1. september 2020.

– Det blir nok vemodig å slutte nå, men da jeg fyller 73 før jeg slutter, så tenker jeg at nå er det nok på tide, sier den avtroppende lederen.

– Min etterkommer har vært en god og sentral samarbeidspartner i mange år, og han kjenner bransjen godt. Jeg er overbevist om at Resy er i gode hender fremover.

Har ledet Norsk Resy i 20 år

– Bjørn var sentral under opprettelsen av NOK (Næringslivets Emballasjeoptimeringskomite), som organiserte arbeidet med emballasjeoptimering helt frem til den nye forskriften ble innført i 2018 , sier kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen. .

– Bjørn Sørensen har også sittet Emballasjeforeningens styre i mange år, og vi ønsker ham en god seilas videre, når han nå går av med pensjon.Ny leder kommer fra Norsk Gjenvinning
blank
Øyvind Furulund er den nye lederen av Norsk Resy.

Øyvind Furulund overtar stillingen 1. september og er godt kjent i norsk gjenvinningsbransje.

Han har arbeidet med fiberforsyning i hele sitt yrkesaktive liv. Først i skogbruket, så i Norske Skog og nå i Norsk Gjenvinning hvor han har jobbet siden 2007. Han kommer fra stillingen som markedssjef med ansvar for nedstrøms salg av returpapir, plast og farlig avfall.

– Jeg gleder meg til å videreføre det gode arbeidet som gjøres av Resy. Vi opplever endringer i rammebetingelsene for materialselskapene, skjerpede krav til materialgjenvinning og et svært turbulent marked, sier Furulund.

– Jeg vil gjøre mitt beste for at Resy fortsatt skal håndtere disse utfordringene og for at vi fortsatt skal være bransjeaktørenes foretrukne samarbeidspartner.