Hvem kan bli medlem?

Alle bedrifter som kan bidra med kunnskap, eller har et ønske om å tilegne seg mer kunnskap om fiber-/papirbasert emballasje, kan bli medlem. Du kan være produsent, selger, kjøper eller bruker av fiberbasert emballasje. Fag- og interesseorganisasjoner innenfor miljø og bærekraft, som kan tilføre kunnskap – eller på annen måte nyttiggjøre seg kunnskap om fiberbasert emballasje fra et miljøperspektiv – er også velkomne som medlemmer. Det er imidlertid et krav om at nye medlemmer allerede har – eller tegner – medlemskap i Emballasjeforeningen.

Koster det noe?

Medlemmene betaler en årsavgift som går til å drifte aktivitetene og sekretariatet i gruppen. Pris for medlemskap er kr. 21.200 eksklusiv mva

Hvilke fordeler får min bedrift?

Du vil være en del av et faglig nettverk som gjennom faktabasert kunnskap jobber med å dele kunnskap. Dette skal igjen bidra til positiv oppmerksomhet om den fiberbaserte emballasjens betydning i et miljøperspektiv.

Vi vil også at brukere, forbrukere og myndigheter har både tilstrekkelig og riktig/ god nok kunnskap om fiberbasert emballasje slik at de kan ta beslutninger som bidrar til  bærekraftig utvikling.

Vedtekter for FiberFokus

Søk om medlemskap