Bransjenytt, Bærekraft, Bølgepapp, kartong

Emballasjebransjen har hatt et år med opp- og nedturer

blank

-Vi vil huske 2021 som et år med unike bransjeforhold med 70 prosent økning i bestillinger, skriver maskinprodusenten Bobst i sitt tilbakeblikk på året som snart er over.

Bobst er en stor leverandør av maskiner og tjenester til foldekartong- og bølgepappindustrien.
Antall ordre økte fra året før. Nedstengninger på grunn av COVID-19 ga en nedgang i 2020, og nettoveksten fra 2019 er på over 40 prosent. Markedene i Nord-Amerika, Sør-Europa (Frankrike, Italia, Spania, Portugal og Hellas), Tyskland og Polen har hatt spesiell god utvikling.

Også Sør-Amerika har og Kona har hatt gode resultater, selv om de ser en nedgang i Kina. Sørøst-Asia er fortsatt en vanskelig og fragmentert region, men Bobst ser muligheter for fremtiden.

Service har blitt mer kritisk

Til tross for at servicearbeidere har hatt reisebegrensninger, har service blitt mer kritisk og strategisk viktig enn noen gang, både fore mennesker og for verdikjeden. Servicemarkedet er i endring og det blir viktigere at maskiner kan kobles til nettverket.
Verktøy som kan analysere maskindata gjør det mulig å forutse og løse problemer før de oppstår, og Bobst tilbyr kundene hjelp til å tilpasse seg de nyeste teknologiske løsningene.

Mangel på fagfolk og sterk prisstigning

I 2021 har det vært problemer med å få tak i fagfolk til emballasjeindustrien i noen regioner. I tillegg har det vært en uventet prisstigning på papir, papp og fleksible materialer, noe som har gitt uventede utfordringer for mange bedrifter.

Prisøkningen på råvarer var kraftig og påvirket også prisbildet for Bobst. Råvarene til maskinrammer og komponenter økte uventet. Det samme gjaldt prisen på varmvalsede stålplater, som økte med 119 prosent fra januar 2019. For varmvalsede stålplater var prisstigningen på 126 prosent.
Andre råvarer som aluminium og kobber og fraktprisene økte også.

Lanserte flere nye maskiner

Bobst lanserte likevel flere nye maskiner i 2021 som er tilpasset den nye bransjevisjonen om å skape en virkelighet der tilknyttede maskiner, digitalisering, automatisering og bærekraft er hjørnesteinene.
Markedet for foldekartong vokste stabilt i år, drevet av legemiddel- og matindustrien. Bobst opplevde økt etterspørsel etter automatiserte produksjonslinjer med økte muligheter for kvalitetskontroll. En del trykkerier har gjennom året beveget seg over i emballasjebransjen.
Bølgepappbransjen har hatt et rekordår drevet av veksten i global netthandel som har utvidet seg til flere sektorer som matlevereanser. Store konverterere har investert tungt i utstyr som kan hjelpe dem å holde følge med veksten.
Konvertererne etterspør mer automatisering og in-line maskiner med kvalitetskontroll

blank
Konverterne etterspør maskiner med automatisering og muligheter for kvalitetskontroll.