Uncategorized

Bytter til bølgepappeske ved plukkking og pakking

blank


Verdikjedeavdelingen i DHL Group har fått utviklet en eske for netthandelsproduker for nettgiganten Zalando i samarbeid med DS Smith.

DHL er verdens ledende kontraktleverandør av logistikk. På logistikksenteret i Gluchow, Polen, tilbyr DHL tjenester for Zalando, som ompakking, plukking og pakking av ferdige ordre og leveranser til sluttkunden.

For å kunne håndtere plukking og pakking av sluttordre, blir produktene plassert på et transportbånd. Tidligere ble artiklene plassert i plastbokser i to størrelser. Dessverre ble de ofte skadet av transportbåndet, hektet seg fast i elementer på linjen og de var tunge og vanskelige å håndtere.

Ville finne en ny løsning
DHL Supply Chain ville eliminere plastboksene og erstatte dem med lettere og 100 prosent gjenvinnbare esker. Løsningen kom fra DS Smith, ledende leverandør av emballasjeløsninger, som foreslo bokser laget i bølgepapp.

Disse bølgepappeskene er lette, gjenbrukbare og klarer seg uten problemer på transportbåndet. Løsningen er utviklet i en størrelse som tilpasset de problemene som oppsto på transportbåndet til DHL Supply.

Eskene er tilpasset vekten på produktene og selve transportbåndet. Ved å standardisere dimensjonene kan man nå bruke bølgepappesker i en størrelse, noe som reduserer kostnadene,