Bransjenytt, Uncategorized

Coop Sverige bytter til fiberemballasje – sparer 300 tonn plast

Alle Änglamarks plastemballasjer for 500 gram pasta byttes ut med fiberløsninger. Først ut er fusilli.

– Vi sparer mer enn 300 tonn plast årlig med denne endringen, som er i tråd med EUs strategi for å redusere plastavfall og målene som er satt for 2030 i forbindelse med EUs Green Deal, sier Mattis Bergquist, bærekraftsjef i Coop Sverige, til packnet.se.

Plastvinduet på Änglamarks potetposer vil også bli fjernet, noe som sparer ytterligere 1,5 tonn plast i året. På sikt skal også den påklistrede etiketten forsvinne, og informasjonen skal trykkes direkte på posen.

Svensk Dagligvaruhandel, bransjeorganisasjonen for dagligvarehandelen i Sverige, har satt mål om at alle innenlandske emballasjer skal være materialgjenvinnbare innen 2025.