Barriere, Bølgepapp

Cortec lanserer tre gjenvinnbare produkter med fuktbarriere

blank


Alle de tre produktene har fuktighetsbarriere som har passert gjenvinnbarhetstest i henhold til FN-standarden UNI 11743;2019.


Testingen ble utført høsten 2020 av et stort tredjeparts EU-drevet testlaboratorium for å demonstrere samsvar med EUs resirkuleringskriterier.

Cortec mener at dette er et stort fremskritt for å hjelpe brukerne å identifisere produkter som klarer overgangen til sirkulær økonomi.

Emballasje med fuktighetsbarriere er gjennom normale kanaler vanskelig å gjenvinne på grunn av at man bruker polyetylen eller vokset belegg i barrrieresjiktet.

Denne utfordringen er nå altså løst av Cortec.