Uncategorized

Fiber i fokus på den første emballasjeskolen i 1906

blank

Per Christian Olander, æresmedlem og tidligere direktør i Emballasjeforeningen har sendt oss en artikkel om Emballasjeskolen ved Ljansbruelva ved Bunnefjorden, som ble startet i 1906.

Olander forteller at han fant artikkelen i en infofolder om Ljansbruelva ned mot Ljans Bruk/Godset ved Bunnefjorden
«Mellom smia og Kronveien lå det sent på 1800-tallet en melmølle med en dam bak som kraftkilde. Den brant rundt 1900 og ble ikke bygd opp igjen.

Eieren av mølla, Jon M.P Selau. Hadde imidlertid begynt å interessere seg for nyttevekster som sopp, røtter, lin og tang og tare.

Hans tanke var å hjelpe «smaakaarsmanden til bedre livsvilkaar» da han i 1906 startet som ble kalt «Lian Emballageskole» der mølla tidligere lå, forteller folderen.

Undervisningen var gratis, og det ble produsert frukt- og bærkurver av spon og vidje. Elevene var barn og arbeidsløse. Samme år startet Selau også «Nyttevekstforeningen» som er aktiv den dag i dag, ifølge infofolderen,

Det var flere idealistiske og sosiale tiltak langs elva. Emballasjeskolen fikk imidlertid ingen statsstøtte, og dårlig økonomi førte til den ble nedlagt i 1918.