Bransjenytt, Bærekraft, Bølgepapp, Uncategorized

Det er allerede «sirkulært av natur», nå skal bølgepapp bli klimanøytralt

blank

Den europeiske organisasjonen for bølgepapprodusenter (FEFCO) lanserer veikart for klimanøytralitet.

Innen 2050 skal bølgepappsektoren være klimanøytral, skriver FEFCO i en pressemelding.

Dette arbeidet kommer som et svar på målet om å kutte utslipp av klimagasser med 80-95 prosent innen 2050 i EUs Green Deal.

«Den europeiske bølgepappindustrien er sirkulær av natur og har alltid vært opptatt av bærekraftig vekst. Denne imponerende nye ambisjonen speiler industriens pågående innsats for å bevare miljøet og redusere klimagassutslipp,» heter det i pressemeldingen.

Veikartet viser hvordan bølgepappindustrien skal bli klimanøytralt, gjennom blant annet delmål, sannsynlige scenarioer, nødvendige investeringer og nødvendigheten av at lover og regelverk bidrar til å nå målene.

– Veikartet gir en troverdig plan som kan bli implementert i den gitte tidsperioden, og viser industriens vilje til å bygge en klimanøytral framtid for bølgepapp. Det er allerede det mest resirkulerte emballasjematerialet, og med klimanøytral bølgepapp, vil det muliggjøre bærekraftige, globale forsyningskjeder på lang sikt, sier lederen for å operasjonalisere veikartet, Alex Manisty.

FEFCO trekker fram to punkter som blir viktige i dette arbeidet:

  1. Forbedring av materialeffektivitet og sirkularitet kan redusere utslippene med 3,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
  2. Forbedring i energieffektivitet og avkarbonisering av energikilder kan redusere miljøfotavtrykket med 2,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

FEFCO legger også vekt på viktigheten av å gjøre endringer oppstrøms, spesielt ved å redusere utslipp knyttet til papirproduksjon.

Disse ambisjonene krever dog at endringer skjer. De trenger et forutsigbart og stabilt regulatorisk rammeverk som kan styre investeringer, tilgjengelighet på rimelige og klimavennlige energibærere, en velfungerende infrastruktur, og regelverk for etterhåndtering og forbedring av avfallsstrømmene.

– FEFCO-sekretariatet ser på det som sin plikt å hjelpe bølgepappindustrien å oppnå klimanøytralitet i sine produksjonsoperasjoner, sier Eleni Despotou, dirketør i FEFCO.