Uncategorized

Drikkekartongprodusenter enige om forpliktende veikart

blank


ACE har sammen med medlemmene SIG Combibloc, BillerudKorsnäs, Elopak, Stora Enso og Tetra Pak blitt enige om et felles veikart for bransjen.

Målet er å produsere bærekraftig emballasje som sikrer holdbar mat og drikke på en måte som er både fornybar, klimapositiv og sirkulær.

Gjennom et nytt og ambisiøst 2030-veikart forplikter bransjen seg til å gjøre verdikjeden mer bærekraftig. Det innebærer bærekraftige innkjøp, økt innsamling- og gjenvinningsgrad av drikkekartonger.
Innen 2030 skal innsamlingsgraden for drikkekartonger økes til 90 prosent og gjenvinningsgraden økes til 70 prosent. Samtidig skal karbonfotavtrykket til bransjen reduseres i tråd med 1,5-gradersmålet.


Drikkekartonger som produseres i 2030 skal være:


• produsert kun av fornybare og/eller resirkulerte materialer.
• fullstendig gjenvinnbare og resirkulerte.
• laget av bærekraftige råvarer.
• produsert med så lavt karbonfotavtrykk som mulig.

Industrien og bransjen har store ambisjoner for produksjonsstandardene de neste ti årene, sier administrerende direktør i ACE (The Alliance for Beverage Cartons and the Environment), Annick Carpentier.


Resirkulerbar emballasje

blank
Innen 2030 skal innsamlingsgraden for drikkekartonger økes til 90 prosent og gjenvinningsgraden økes til 70 prosent.


Drikkekartonger er en resirkulerbar emballasje med lavt karbonfotavtrykk i utgangspunktet. Emballasjen skal beskytte innholdet slik at mat og drikke kan transporteres trygt og at matsvinnet reduseres.

Med det nye 2030-veikartet skal drikkekartong-bransjen bidra til å nå målene i regjeringens klimaplan og EUs «Green Deal». Spesielt områdene klimanøytralitet, sirkulær økonomi, biologisk mangfold og bærekraftig matproduksjon som aldri går på bekostning av helse og sikkerheten til forbrukerne er viktig.

Bransjen fortsetter å investere i innovasjon og teknologi for å øke resirkuleringen av drikkekartonger, sier Marcelle Peuckert, styreleder i ACE. – Fremover er bransjen vår avhengig av at politisk støtte slik at vi kan investere riktig i årene som kommer, avslutter han.

Se veikartet