Bransjenytt, Bærekraft, Bærekraftig utvikling, kartong

Et nytt returselskap blir med i Fiberfokus

blank
Fiberfokus sitt nyeste medlem ønsker å bidra med kunnskap om returordninger og gjevninningsmetoder for kartongemballasje.

Norsk Returkartong (NR) er returselskapet for kartongemballasje. Fraksjonene er drikkekartong og emballasjekartong.

NR har ansvar for at det finnes returordninger av disse to fraksjonene. Innsamlingssystet er via kommunenes fiberinnsamling, hvor alle fiberfraksjoner legges. Deretter selges dette fra kommunene til papirfabrikker, eller å sende blandede fibermasser til sorteringsanlegg. NR har avtaler med alle de fire norske sorteringsanleggene og avtaler med de kommunene som på annen måte sorterer ut drikkekartong.

I næringslivet er det lite drikke- og emballasjekartong, så her følger fraksjonene med annen fiber til papirgjenvinnerne.

– Returselskapet har også ansvar for å rapportere materialgjenvinningsgrad og sporbarhet av disse fraksjonene til miljømyndighetene. Det gjøres via fysiske strømmer av drikke- og emballasjekartong og via rapporteringsavtaler på de blandede strømmene som går direkte og usortert til papirfabrikkene, sier Svein Erik Rødvik, administrerende direktør i Norsk Returkartong.

Vil både dele og tilegne seg kunnskap

Som nytt medlem i Fiberfokus, ønsker Rødvik og Norsk Returkartong å spre kunnskap om sine returordninger, emballasje og gjenvinningsmetodene.

– Gjenvinningen av våre fraksjoner er utfordrende da det er mye sammensatt emballasje. Derfor er informasjon om design for gjenvinning til medlemmer, og andre, også særdeles viktig, sier han.

I tillegg ønsker han å tilegne seg kunnskap om fibermarkedet, alt fra emballasjens utvikling og design, til trender, skifter i markedet, utfordringer på innsamlings- og gjenvinningssiden og å skaffe seg et godt og nyttig nettverk.

Sammensatt emballasje er en utfordring

På spørsmål om hvilke utfordringer fiberbransjen møter om dagen, trekker Rødvik fram store skifter i volumer:

– Mengden lesestoff går stadig nedover, og da blir andelene av «våre» fraksjoner større. Og dermed også fokuset på hva som skjer med disse i verdikjeden, alt fra gjenvinnbarhet til selve gjenvinning. Det er også turbulente tider i Europa, med energipriser og krig, som påvirker kostnader til både transport og gjenvinning. I mine øyne er det positivt at mer og mer gjenvinning skjer i Europa, sier han.

Spesifikt for kartong, trekker han fram «belagte» kartonger – kartongemballasje sammensatt med enten plast- eller aluminiumsbelegg, som kan gjøre det vanskelig å gjenvinne.

– Derfor utreder vi nå om man skal utvide returordningen til å få sortert ut mer belagte kartonger. Dette vil gi økt vederlag til våre medlemmer, som vil komme på toppen av en annen utfordring, nemlig EU-krav til kostnadsdekning av innsamlingen, sier Rødvik.

Og hva gleder administrerende direktør i Norsk Returkartong seg mest til som nytt medlem av Fiberfokus?

– Å møte nye mennesker i en for meg relativt ny bransje, få faglig påfyll og kunnskap om hele verdikjeden for fiberfraksjoner.

Vi ønsker Norsk Returkartong velkommen som nytt medlem!