Bransjenytt

Etterspørsel etter bølgepapp faller

blank

Så langt i år har etterspørselen etter bølgepapp i Storbritannia falt med 10 prosent. For brettekartong er etterspørselen ned 3 prosent. Neil Osiment, Managing Director i analyseselskapet NOA, prøver i en tekst for Packaging Europe å forklare hvorfor.

Bølgepapp er veldig sensitivt til endringer i etterspørsel, og tilpasser seg fort. Brettekartong bruker litt mer tid på å tilpasse seg, men pleier vanligvis å følge etterspørselen på bølgepapp.

Dette er fordi bølgepapp produseres og sendes til kunden kjapt, mens brettekartong bestilles fram i tid og lagres fram til bruk. Slik forutser merkevareeiere framtidig etterspørsel basert på tilbakemeldinger fra butikker. Som et resultat av dette, vil endringer i etterspørsel etter brettekartong bruke litt tid på å få konsekvenser.

I 2020 og 2021 steg etterspørselen etter begge emballasjetyper som følge av økt netthandel og stigende etterspørsel etter mat og drikke. I starten av 2022 sank etterspørselen for bølgepapp med 4 til 5 prosent i Europa. Dette sammenfalt med at Amazon kuttet bestillinger, siden mennesker returnerte til kontoret og bestilte færre varer på nett.

Etterspørselen etter brettekartong, derimot, fortsatte å øke i 2022. Dette var fordi det ble bygd opp lagre gjennom hele verdikjeden, og at «spådommene» for etterspørselen ikke alltid inntraff. Merkevareeiere satt altså igjen med kartong til produkter som ikke ble solgt.

Eksperter antok at etterspørselen for emballasjetypene ville stige igjen i 2023, men etterspørselen har sunket. En stor del av årsaken kan tilskrives inflasjon og økte priser på drivstoff, som igjen har ført til at forbrukerhandel. En konsekvens av dette er at etterspørselen etter fiberbasert emballasje har sunket.

Forbrukere har, i tillegg til å handle mindre, også trukket fra kjente merkevarer til butikkjeders egne billigmerker. Disse merkene har andre emballasjebehov.

Det er også slik at krigen i Ukraina fortsetter å påvirke verdikjeden. Både Ukraina og Russland har store roller i verdikjeden for produksjon av fartøy, kjemikalier, gjødsel, mat og korn. På toppen av dette har det vært en økning i bruk av flerbrukskasser i plast til transport som følge av usikkerhet knyttet til regelverk om emballasje. Gjenbruk av emballasje blir høyt prioritert i EU-kommisjonens forslag til ny forordning for emballasje og emballasjeavfall. Dette gjør at grossister gjennom hele Europa ser mot gjenbrukskasser i plast mens de venter på endelige bestemmelser i det nye regulativet.