Uncategorized

FEFCO lanserer retningslinjer for design av fiberemballasje

blank

Bruk av fiberemballasje vokser hvert år på grunn av de gode miljøegenskapene, økt netthandel og leveringstjenester fra handelsbedrifter til forbrukere.

Forbrukere, merkevareeiere og handelen har store forventninger om å få tilgang til gjenvinnbare emballasjematerialer. Fiberemballasje har allerede en gjenvinningsgrad på 85 prosent, og verdikjeden for fiberemballasje blir stadig bedre.

Nye retningslinjer

For å kunne øke gjenvinningsgraden på fiberemballasje ytterligere, er det viktig å starte i designfasen ved å vurdere både den tiltenkte bruken og slutten av levetiden. De nye retningslinjene for gjenvinning er utviklet av Cepi, CITPA, ACE og FEFCO og gir konkret veiledning.

Designere får dermed hjelp med å sørge for at funksjonalitet og gjenvinnbarhet går hånd i hånd.

– Disse retningslinjene for gjenvinnbarhet og best praksis kan sikre høyere kvalitet på gjenvinningen. Dette er vitalt for bølgepappindustrien, siden vi allerede har gjennomsnittlig 89 prosent resirkulert innhold i våre produkter, sier Angelika Christ, generalsekretær i FEFCO.

– Handelen, kunder og sluttbrukere kan være sikre på at papirsektoren har effektiv gjenvinning av emballasjen vi setter på markedet. Vi vil ha og trenger hver eneste fiber tilbake!

Oppslagsverk

I denne konteksten skal de nye europeiske retningslinjene bli et oppslagsverk for dem som vil lære mer om hvilke følger de forskjellige konverteringsstegene har for gjenvinnbarheten på fiberbasert emballasje.

Signatarene av dokumentet at de kan være en inspirasjonskilde til innovasjon og nye tekniske løsninger. De er overbevist om et utbredt oppmerksomhet i verdikjeden (inkludert handel og merkevareeiere) kan gi bedre gjenvinnbarhet på produktene.

De er også overbevist om at retningslinjene vil gjøre det enklere å oppfylle nasjonale protokoller og krav, og bidra til å lukke sirkulariteten for bransjen.