Uncategorized

FEFCO lanserer retningslinjer for design av resirkulerbar bølgepapp

blank


Den europeiske foreningen for bølgepapprodusenter, FEFCO, har utgitt retningslinjer for design av resirkulerbar bølgepappemballasje.

Målet er at retningslinjene skal bidra til bærekraftig emballasje ved å gi industrien et praktisk verktøysett for resirkulering av papir og papp. På den måten kan man sikre optimal bruk av naturressursene og minimere den miljømessige påvirkningen.

Resirkulering, avfallsreduksjon og gjenbruk

Sirkulær økonomi er basert på resirkulering, avfallsreduksjon og gjenbruk for å holde materialene i loopen og minimere bruken av ressurser. Papir og papp er bærekraftige og fornybare emballasjematerialer. Hvordan de er satt sammen avgjør hvor gjenvinnbare de er.

blank
Eleni Despotou er generaksekretær i FEFCO.

Gjenvinnbarheten starter med design, og deretter avhenger det av hvordan emballasjen samles inn, sorteres og presenteres for bearbeiding.

Gjenvinning av papir og papp er en suksesshistorie i EU, der over 83 prosent resirkuleres. Bølgepapp er best i klassen med 89 prosent gjenvunnet innhold.

Eleni Despotou, direktør for FEFCO sier:

-Bølgepappindustrien tilbyr bærekraftige og sirkulære emballasjeprodukter som støtter EUs ambisjoner i Green Deal. Gjenvinning, resirkulering og gjenbruk av råvarer kan hjelpe oss å oppnå dette.

-Retningslinjene for bølgepapp gir industrien en rettesnor for å nå bærekraftmålene våre.