Bølgepapp

FEFCO positive til EUs handlings-plan for sirkulær økonomi

blank

EU publiserte sin handlingsplan for sirkulær økonomi 11. mars. FEFCO mener at planen er vital for målene for klima, ressursbevaring og konkurransekraft.

– De bærekraftige rammevilkårene for produkter kan bli en skikkelig driver for sirkularitet som starter ved valg av råvarer og effektiv bruk av ressurser, skriver FEFCO i en pressemelding.

Fornybare ressurser

– Bioøkonomi spiller en nøkkelrolle ved å tilby fiberbaserte materialer som et bærekraftig alternativ til begrensede ressurser.
FEFCO er fornøyd med kommisjonens initiativ som støtter en bærekraftig og sirkulær biosektor.

Gjenvinning gir verdifulle materialer som papir og papp en lang levetid. Den sirkulære økonomien er basert på gjenvinning, avfallsbegrensning og gjenbruk for å holde materialene i loopen og minimere bruken av ressurser.

– Å designe bærekraftige produkter burde være et krav for all emballasje. Papir- og pappindustrien har allerede laget «Paper-based packaging recyclability guidelines» for å hjelpe industrien og dens kunder å bygge sirkularitet inn i sine produkter, skriver FEFCO.

– Bølgepapp er et reelt eksempel på sirkularitet og bærekraft. Papiret kommer fra fornybare kilder, og vi bruker gjenvunnet papir som råvare, noe som optimerer bruken av naturlige råvarer og reduserer miljøpåvirkningen.

– I gjennomsnitt består bølgepapp av 89 prosent gjenvunnet innhold og er sirkulært fra naturens side, sier Angelika Christ, generalsekretær i FEFCO.

Emballasje  er viktig

Emballasje har en nøkkelrolle med å beskytte produkter, sikre trygg transport og lagring og opprettholde kvaliteten og forlenge holdbarheten på ferske matvarer. Selv om overemballering bør reduseres, har underemballering en svært negativ påvirkning på miljøet.

– Emballasje som er egnet for formålet kan beskytte mot matsvinn og støtte EUs ambisjoner og FNs bærekraftmål når det gjelder matsvinn. Det er essensielt å opprettholde konkurransekraften til industrien i EU og støtte vekst, samtidig som vi ivaretar miljøet og bygger ny sirkulær økonomi.