Bransjenytt, Bærekraft, Bærekraftig utvikling, Drikkekartong, Formbar papiremballasje, kartong, matkontaktemballasje, Papiremballasje, Resirkulering

Fiber i fokus på Emballasjemorgen

blank
Visste du at Nortura har jobbet med overgang fra plastbakker til fiberkasser siden 2006? Hva med at BAMA stadig utvikler emballasjeløsningene sine? Eller at Fiskeby i Sverige produserte 160.000 tonn emballasjekartong av returfiber i fjor?

Fiberfokus arrangerte sitt første webinar onsdag 15. mars. På agendaen sto BAMAs arbeid med å bytte fra plastemballasje til fiberløsning til avokado, Norturas vei fra plastbakker til fiberkasser som lastbærer og hvordan Fiskeby jobber med å gjenvinne kartong fra drikkevarer.

Å bytte ut plastforpakninger med fiber har ikke vært bare-bare for BAMA. Spisemoden avokado er mer ømfintlig for støt- og klemskader enn umoden avokado, og må derfor beskyttes godt fra ytre påvirkninger.

I prosessen har BAMA testet både sleeve og beger, lukkemekanismer og strammeløsninger. Gjennom tett samarbeid med Moltzau, landet de på kartongløsningen man finner i butikkene i dag.

Ikke bare fikk BAMA redusert plastbruken og minsket klimafotavtrykket fra emballasjen, men ved å bytte til fiberløsningen, økte de lastekapasiteten fra åtte til ti f-pak per kasse. En økning på 20 prosent. I tillegg økte holdbarheten på avokadoen, fordi den nye emballasjen sørget for færre klemskader i butikk.

Lang prosess for Nortura

Siden 2006 har Nortura jobbet målrettet med å bytte ut plastemballasje med andre løsninger. I dag er mellom 70 og 80 prosent av lastbærerne i bedriften i bølgepapp.

Ved å bytte ut plastbakker med bølgepappkasser ser Nortura store fordeler, både for logistikk og i miljøbesparelser. Det blir færre returtransporter med emballasje og mindre vasking, som reduserer bruken av vann og kjemikalier.

Det er ikke bare plastbakkene som er byttet ut. Også d-pak for store varegrupper er blitt fiberløsninger.

Denne utskiftningen har ført til Nortura kan spare 170 trailerlass i året ved transport av fem store varegrupper: grillpølser, karbonader, kjøttdeig, kjøttpølse og julepølse.

Denne reduksjonen kommer av at emballasjen er optimalisert for pakking på pall.

– Det er ingen tvil om at det har vært en stor reduksjon i klimafotavtrykket vårt, og endring i lagerhold og mindre vask, sa Sigbjørn Palm, sortiments- og driftsdirektør i Nortura, under webinaret.

Vann + kartong = returfiber

I Fiskeby havner store mengder av norsk drikkevareemballasje i kartong. Med deres gjenvinningsprosess får de laget ny kartongemballasje av 100 prosent gjenvunnet fiber.

Torbjørn Gustavsson, direktør for fiber, masse og vann i Fiskeby Board, la i sitt foredrag vekt på at emballasje som settes på markedet, må fungere gjennom hele verdikjeden. Design for gjenvinning er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Han slo også et slag for emballasje i monomaterialer, fordi gjenvinningsgraden synker i takt med andelen materialer som er blandet. I tillegg oppfordret Gustavsson til å begrense bruk av vannsterk kartong, fordi det ikke lar seg oppløse til fiber til ny bruk.

Ved Fiskeby bruker de en vannholdig prosess for å løse opp kartongen til fibere, som de trykker sammen til ny fiber. Deretter tilpasser de kartong til det formatet kunden ønsker. Plasten som eventuelt havner i deres anlegg, blir brukt til energi som tørker kartongen.

Kontakt bjorn@emballasjeforeningen.no for å bli tilsendt presentasjonene fra webinaret.