Bransjenytt, Uncategorized

Fiberfokus tilegner seg viktig kompetanse

blank

Fiberfokus går fra 6 til 7 medlemmer når Norsk Resy blir med på laget.

Produsentene i Fiberfokus har god kjennskap til emballasjeproduksjon og markedet for sine sluttprodukter, mens Norsk Resys kompetanse er mer rettet mot innsamling, gjenvinning og papirindustri. Det blir derfor en god match, mener Øyvind Furulund, daglig leder i Norsk Resy.

– Vi tror det er vanskelig å ha et fullverdig Fiberfokus uten å dekke hele verdikjeden. Vi kan bidra til at vi i fellesskap får et bedre helhetssyn. Vi ønsker at fiberemballasjen ikke bare skal være gjenvinnbar, men så ren og godt gjenvinnbar at den beholder sin status som en verdifull ressurs, sier han.

Norges største returselskap

Norsk Resy er med deres innsamlede emballasjemengde på 236.000 tonn (2021) det største returselskapet i Norge.

Alle produsenter av emballasje er pålagt et produsentansvar. I det ansvaret ligger plikt til å samle inn og gjenvinne emballasjen, informere forbrukerne om ordningen, samt rapportere om tiltak for emballasjeoptimering og gjenvinningsgrad til myndighetene. Produsentene organiserer dette gjennom medlemskap i returselskaper.

Norsk Resy er et slikt returselskap for brunt papir, som i hovedsak vil si bølgepapp og massivpapp.

Et marked i forandring

Som medlem i Fiberfokus, ønsker Norsk Resy å bli bedre kjent med noen av de sentrale aktørene innen fiberemballasje.

blank
Øyvind Furulund, daglig leder i Norsk Resy.

– Dessuten vil vi alltid ha nytte av ny og oppdatert kunnskap om hvordan emballasjetyper og markedstrender utvikler seg, sier Furulund.

Nettopp markedet opptar mange i fiberbransjen om dagen, Furulund inkludert. Det siste året har fiberprisen skutt i været, med rekordhøye priser i både Europa og Asia.

– Nå har imidlertid markedet snudd. Markedet for returfiber bremser kraftig opp i Asia, og i Europa ser vi at høye energipriser fører til produksjonsbegrensninger i papirindustrien. Prisene på returfiber falt kraftig i august og vil fortsette å falle i september. Foreløpig har fallet for returfiber ikke gitt store utslag i papirprisene så mange emballasjeprodusenter opplever svekkede marginer, særlig på grunn av høye energikostnader, forklarer han.

På spørsmål om hvordan han tenker tiden i Fiberfokus vil bli, svarer han greit:

– Lærerikt, interessant og kanskje med noen gode diskusjoner rundt gjenvinnbarhet?