Forskjellen på fornybare og ikke-fornybare ressurser

Fornybare ressurser er betegnelsen på naturressurser som dannes på nytt i naturen og som kan brukes uten å bli brukt opp, så lenge produksjonsgrunnlaget blir holdt ved like.

Det motsatte er lagerressurser eller ikke-fornybare ressurser.

Flere fornybare ressurser blir i økende grad beskattet så hardt at de ikke rekker å fornye seg selv, for eksempel på grunn av omdisponering av arealer, avskoging og overfiske.

Kilde: Store norske leksikon

Sertifiseringsordninger som FSC verifiserer at råvaren for papir, papp og kartong med dette merket kommer fra bærekraftig skogsdrift.

blank