blank

Bruksområde:

Bølgepapp er et emballasjemateriale som først og fremst brukes til transport- og eksponeringsemballasje av alt fra møbler, bildeler og hvitevarer, til medisiner og næringsmidler.

Sammensetning:

Bølgepapp består vanligvis av tre lag papir laget av cellulosefiber. Bølgepappen blir produsert ved en kombinasjon av to lag papir av fiber fra gran og furu, kalt liner (dekkpapir).

blank

Dette er limt til et bølget papir, kalt flute. Limet som benyttes i produksjonen av bølgepapp er basert på maisstivelse, som er 100 prosent biologisk nedbrytbart.

Produksjon:

Selve bølgepappmaskinen er egentlig flere maskiner som er satt sammen i en serie for å forme og lime sammen to, tre, fem eller syv lag med papir. Hele produksjonen gjøres i en fortløpende prosess, hvor ruller av papir blir matet inn i maskinen og tilpasset med varme og damp.

Bølgepapp-papiret føres mellom store riflevalser (single-facer) som gir papiret dens bølgete utforming. Limet blir påført bølgetoppene på den ene siden, og det innerste papirlaget blir så limt på bølgen.

Ett lag «liner» som er limt til ett lag «fluting» kalles ensidig. Når to lag av «lineren» blir limt på motsatt side av «flutingen» blir pappen stiv og kalles tosidig. Ved å lime på ytterligere et lag «liner» og «fluting» får vi det vi kaller dobbel, og ved nok et lag, trippel.