Bærekraft, Bærekraftig utvikling, Forskning, Uncategorized

Fossilfri emballasje og forpakninger – Bærekraftig og fremtidsrettet

blank

Vi inviterer til digitalt fagseminar som vil gi deg et solid innblikk i verdikjeden for fossilfri emballasje med skogen som ressurs


Faglig påfyll og inspirasjon for overgang til fossilfri emballasje

Dato: 11. mai 2022
Tid:    Kl. 12:15 – 14:00
Sted: Webinar

Påmelding

Fiberemballasje

Fiberemballasje er i sterk utvikling og vekst for å møte forbrukernes krav om bærekraftige emballasjeløsninger. Vi skal gi svar på hva som skjer av forskning og utvikling, og hva som er tilgjengelig av gode løsninger i dag. I tillegg får vi erfaringer fra kjente aktører som har satset på fiberemballasje. Vi avslutter med en panelsamtale om forbrukerens krav til bærekraftig emballasje.

Ledes av Emballasjeforeningen

Arrangementet ledes Emballasjeforeningen og Paper Province i samarbeid med Bioeconomy regions in Scandinavia (BiS). Fagseminarer passer for vareprodusenter og varehandel fra ulike bransjer som bruker eller ønsker å ta i bruk fossilfri emballasje.

Program og tema:

Kl. 12:15 – 14:00 Fra skogen som råvare til bærekraftige emballasjeløsninger.

  • Velkommen, kort introduksjon av fagseminaret, foredragsholderne og arrangørene
  • Skogen som råvare til bærekraftig emballasje og mangfoldet av gode emballasjeløsninger
  • Erfaringer og inspirasjon fra ulike merkevareprodusenter og emballasjeprodusenter

Kl. 14:00 – 15:30 Forskning, utvikling og innovasjon.

  • Aktører fra Norsk og Svensk side gir et spennende innblikk i pågående utviklingsprosjekter. Aktuelle tema som overflatebehandling og fossilfrie barrierer, absorbenter og neste generasjon kartongmaterialer
  • Innovative produsenter viser oss formpresset fiberemballasje for helt nye markeder

Kl. 15:30 – 16:00 Vi avslutter med en panelsamtale om Forbrukerkrav til bærekraftig emballasje.

  • Vi inviterer 4 vareprodusenter som bidrar til å belyse hvordan forbrukerens krav til emballasje kan løses på ulike måter

Praktiske opplysninger:

Arrangementet er gratis og gjennomføres digitalt med enkel tilgang for alle!

Tidspunkt: onsdag 11.mai Kl. 12:15 – 16:00. Ønsker du å følge hele eller deler av arrangementet er det opp til dere selv!.

blank