Bransjenytt

Grønne skoger er gull

blank

Av Christin Faukland-Martinsen, Key Account Manager, Moltzau Packaging.

«Verden skriker etter kartong», skriver Finansavisen 24. mars i år.
 «Over natta ble det en endring til konsumentemballasje. Når det skjer på verdensbasis, får det enorme utslag(…) Råvarer må skaffes. Forespørsler må respektfullt avvises.»

Dette preger planleggingen hos Moltzau Packaging. Lange ledetider, stor etterspørsel og økende priser medfører at mye kapital må bindes opp i store bestillinger basert på prognoser og antagelser om hva kunden vil ha behov for. Leveringstiden på kartong har gått fra tre uker til rundt syv-åtte måneder og prisene skyter i været.

Lignende problemstilling oppleves i papirmarkedet. Dette fikk jeg erfare på privat arena da familiens sydenferie måtte avbookes siden passet til minstemann ikke dukket opp. På tross av ulempene dette medførte for oss, hadde jeg forståelse for årsaken. Trykkeriet manglet nemlig papir. Årsaken er blant annet global råvaremangel til produksjonen som følge av pandemien og krigen i Europa.

Pakk vekk plasten

Hvorfor er det økende etterspørsel etter fiberbaserte råvarer? En viktig driver er ønsket om å gjøre verden mindre avhengig av plast. Stadig flere aktører vil slutte med plastemballasje og erstatte den med fiber. Den allsidige, mer miljøvennlige kartongemballasjen er ofte en fullverdig erstatter og dekker stadig flere områder innen næringsmiddelsektoren.

US first

Det er ikke bare presidenter som ser til hjemmemarkedet først. Stor og økende etterspørsel etter gode alternativer til plastemballasje, blant annet på det asiatiske markedet, gjør at selv de store leverandørene i USA, Kina og India stopper eksport for å dekke hjemmemarkedet. Dette merkes i Europa. Økt netthandel under og etter pandemien ser heller ikke ut til å stagge etterspørselen.

Norsk skog i svenske valser

Moltzau Packaging ser østover i regionen for å dekke kartongbehovet. Der norsk industri er svært spisset, har ikke svensk industri hatt de samme naturgitte fordelene og har dermed utviklet et bredere nedslagsfelt. Også innen treforedling er bredden større med flere markedsledende aktører innen kartongproduksjon. 

En gang i tiden foreslo man å dele oljeinntektene i bytte mot en bit av Volvos industrieventyr. Hva med en norsk/svensk joint venture-avtale om et kartongbruk i Norge? Vi har skog, vann og den infrastrukturen som skal til.

Og når vi vet at fiberbasert materiale kan gjenvinnes opptil 25 ganger, kan vi vel trygt kalle vår bransje for bærekraftig, selv om det er blitt et ord man bør bruke med forsiktighet.