Bølgepapp, Formbar papiremballasje, kartong, Massivpapp, Papiremballasje

Hvilken rolle har emballasje for en vellykket lansering?

blank

Emballasjeforeningen stilte opp mannsterke da Næringshagen Østfold arrangerte webinar om emballasjens rolle for en vellykket lansering.

Direktør Kari Bunes og kompetanseleder Yngve Krokann i Emballasjeforeningen redegjorde for emballasjens oppgaver, produsentansvaret og overgangen til sirkulær økonomi. Det stilles mange krav til dagens emballasje og aktører som setter den på markedet.

blank
Kari Bunes, direktør i Emballasjeforeningen
Litt om regelverket

I EUs emballasjedirektiv heter det blant annet at emballasjen skal være minimert og at den kan gjenvinnes.

– Bransjeavtalene, der industrien frivillig påtok seg ansvaret for å samle inn og gjenvinne emballasje, ble erstattet av en ny paragraf 7 i Avfallsforskriften i 2018. Den stiller spesifikke krav til dem som setter emballasje på markedet, sa Yngve Krokann.

Kari Bunes forklarte hvordan FNs bærekraftsmål og EUs handlingsplan for sirkulær økonomi har endret prioriteringen for gjenvinning av emballasje.

– Det stilles nå krav til ombruk av emballasje og gjenvinning med hovedvekt på materialgjenvinning. Emballasjen skal fremstilles på en slik måte at den kan materialgjenvinnes, sa hun.

– I Veikartet for Sirkulær emballasje fikk vi Deloitte til å lage tilstandsrapport om hva som skjer med plastemballasjen som settes på markedet. Circular Packaging Cluster tar nå tak i de tiltakene vi mener må til for å gjøre emballasjen materialgjenvinnbar.

Bærekraftige valg

Flemming Formoe i Brynild Gruppen fortalte om hvordan familiebedriften som ble etablert i 1895 tenker om nylanseringer.

– Blant bærekraftige valg er emballasje en av bidragsyterne. Vi har blant annet fjernet plasten rundt Dent pastillesker, som har vært et avfallsproblem. Den fikk også enklere åpning, noe mange er opptatt av. Samtidig må vi hindre at innholdet for redusert kvalitet og holdbarhet.

Eirik Bergh fortalte at Skanem ser på utfordringer og muligheter med emballasje i sin helhet. Selskapet tilbyr sertifiserte løsninger og kan trykke etiketter og emballasje med de fleste trykkteknologiene.

– På PET-flasker er det viktig at etikettene kan skilles fra flaskene for at brusflaskene skal kunne gjenvinnes som brusflasker, sa han.

Eirik Bergh fastslo også at det må være samsvar mellom emballasje og etikett for at resultatet skal bli vellykket.

Fiberemballasje

Moltzau Packaging har under Covid-19-pandemien klart å snu seg raskt for å lage løsninger som ble etterspurt på kort varsel. Et jordbærbeger i kartong ble for eksempel laget lavere og med plastlokk for å beskytte bærene bedre.

blank
Christin Faukland-Martinsen, Moltzau Packaging AS.

– Vi har jobbet nært med BAMA i flere prosjekter for frukt og grønt, der plastemballasje har blitt skiftet ut med kartong. Det er mange ting å ta hensyn til, og løsningene må ikke føre til økt matsvinn. Samtidig skal emballasjen kunne åpnes lett.

Ruth Nilsen i Glomma Papp fortalte blant annet at bølgepapp er verdens mest brukt transportemballasje, som har eksistert helt siden slutten av 1800-tallet. Glomma Papp leverer emballasje i bølgepapp og massivpapp i tillegg til displayløsninger.

– Fiskebransjen er en stor kundegruppe for massivpapp. Ellers leverer vi blant ytteremballasje for pizza, fortalte hun.

Emballasjeguiden

blank

Dagfinn Hansen, prosjektmedarbeider i Emballasjeforeningen, avrundet med en presentasjon av Emballasjeguiden og The Bioeconomy Region.

Emballasjeguiden er en ny tjeneste fra Emballasjeforeningen, der mye informasjon om emballasje og pakketeknologi er samlet på ett sted.

– I Emballasjeguiden finner du en oversikt over emballasjematerialer, lover og regler, pakkemetoder, emballasjeproduksjon, design, trykk, etikettering og merking, samt gjenvinning av emballasje.

Se Emballasjeguiden

The Bioeconomy Region

Dagfinn Hansen er for øvrig Emballasjeforeningens prosjektmedarbeider i «The Bioeconomy Region», et Interreg-prosjekt som har som misjon at regionen Viken, Innlandet, Värmland og Dalarna skal bli ledende på bioøkonomi.

– Dette er et Interregprosjekt for innovasjoner på blant annet emballasje, med tre som råvare.

Prosjektet har utviklet en verktøykasse for emballasjedesign.