For innkjøper

Det viktigste for en innkjøper er å velge en emballasje som beskytter produktet godt nok. Det verste for miljøet er om produktet blir ødelagt før det blir spist eller kommer frem til forbrukeren. Det er ikke slik at et material er mye bedre enn andre til alle formål, man må velge den emballasjen som er best egnet til den aktuelle oppgaven. De fleste velger esker i bølgepapp som transport- og displayemballasje, mens selve produktet ofte pakkes i glass, metall, plast eller kartong/massivpapp.

Det er viktig å huske at matvarer trenger ekstra beskyttelse mot migrasjon av stoffer fra emballasjen, også fiberemballasje. Produkter pakket i egnet plast, metall eller glass er beskyttet av materialenes barriere.

For fiberemballasje løses dette gjerne med å bruke en tynn plastfilm på den siden som vender mot maten. Det forskes mye på dette området, og det finnes nå løsninger der barrieresjiktet på kartong er laget av fornybare materialer.

Papiremballasje i direktekontakt med matvarer

Det er strenge regler til emballasjematerialer som kommer i direkte kontakt med mat og legemidler. Resirkulerte materialer er ofte ikke tillatt til slik bruk.

Hvilken papirbasert emballasje kan brukes til pakking av mat?

Er du matprodusent? Sjekk denne veilederen

Reglene for matkontaktmaterialer er beskrevet Mattilsynets nettsider. Her er et utdrag:

Papp- og papiremballasje
Papp og papir blir fremstilt av cellulosefibre fra fibermaterialer (tre). Papiret kan være bleket eller ubleket. Utover dette kan papp og papir inneholde funksjonelle tilsetningsstoffer og syntetiske fibre.

Papp og papir kan være overflatebehandlet med for eksempel fluorerte stoffer for å få en vannavstøtende effekt. I tillegg kan de ha fargerike trykk og inngå som et lag i et flerlagsmateriale. Drikkekartonger er for eksempel ofte belagt med et plastlag som er i kontakt med væsken.

Det er ikke et detaljert regelverk for papp og papir, men materialet skal for eksempel overholde bestemmelsene i Matkontaktforskriftens § 2 som gjennomfører forordning nr. 1935/2004. I forordning 1935/2004, artikkel 3 kreves det blant annet at det ikke skal migrere stoffer over i maten i mengder som kan gi helseskade.

Det er laget en nordisk veileder på papp og papir for virksomheter og tilsynsmyndigheter.

Les online: https://read.nordic-ilibrary.org/agriculture-and-food/paper-and-board-food-contact-materials_tn2008-515#page1

BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) i Tyskland har et regelverk på matkontaktmaterialer av papp og papir (PDF – engelsk versjon). Den kan brukes som veiledning i virksomhetens vurdering av egne produkter.

Resirkulert papir

Ikke alt resirkulert papir kan brukes i kontakt med mat. Resirkulert papir kan inneholde mange forskjellige ukjente stoffer. Ved bruk av resirkulert papir skal man derfor spesielt sikre seg at man kjenner utgangsmaterialet og at det er egnet til kontakt med mat.

Utgangsmaterialer eller råvarer kan være av svært forskjellig sammensetning. Det kan være alt fra papirråvarer beregnet til kontakt med mat, til papir som stammer fra aviser og ukeblader. Når det vurderes om det ferdige materialet er lovlig å bruke ifølge bestemmelsene i Forordning 1935/2004 og da spesielt artikkel 3, må man kjenne sammensetningen av den råvaren som brukes i det resirkulerte papiret.

Papp og papir av gjenbruksmateriale bør som hovedregel ikke brukes i direkte kontakt med mat, med mindre kildematerialet tidligere har vært beregnet til dette formålet.  Generelt er risikoen for overføring av uønskede stoffer fra emballasje til mat størst ved kontakt med fete matvarer. Risikoen for avgivelse av uønskede stoffer til mat som skrelles eller pilles (f. eks. poteter og egg) er derimot langt mindre og som gjør at også utgangsmaterialer som aviser og ukeblader ofte kan brukes til dette formålet.

For resirkulert papir som er ment til kontakt med mat bør følgende være på plass:

Tilstrekkelig god rensing/prosesskontroll under resirkuleringsprosessen

Kontroll av det ferdige papiret for å sikre at det ikke avgis helsemessige betenkelige stoffer til maten er i kontakt med papiret.

Bakterier i resirkulert papp og papir

Resirkulert papp og papir kan fremstilles av papir av forskjellig kvalitet. I resirkulert papp og papir påvises det ofte såkalte sporedannere, hvorav Bacillus-arter utgjør en stor andel av den aerobe floraen. Flere Bacillus-arter vil være potensielt sykdomsfremkallende eller kunne gi anledning til organoleptiske forandringer i den emballerte matvaren under oppbevaring. Anaerobe sporer kan stamme fra bl.a. clostridier, hvorav noen arter også er sykdomsfremkallende.

Leverandøren av emballasje skal kunne dokumentere at maten ikke kontamineres med mikroorganismer som enten er potentielt sykdomsfremkallende eller som er i stand til å forårsake en uakseptabel organoleptisk forandring av maten innenfor en fastsatt holdbarhetstid.

Det finnes en ISO-metode til undersøkelse av papp og papir: Papirmasse, papir og papp – mikrobiologisk undersøkelse – Del 1: Bestemmelse av bakterier og bakteriesporer basert på desintegrering

blank
blank