Uncategorized

Innovasjonsstøtte til norsk forskning på biokompositter

blank

Innovasjon Norge har bevilget 17 millioner kroner til forskning og utvikling av fiberkompositter ved Borregaard og Norske Skog Saugbrugs.

Partene vil jobbe med å utvikle en ny type biokompositt som blant annet kan inngå i møbler, emballasje og bilinteriør.

Celluloseforsterkende biokompositter

Borregaard har fått støtte til et forskningsprosjekt som omhandler celluloseforsterkede biokompositter. Prosjektet har en ramme på 30 millioner kroner, der støtten fra Innovasjon Norge utgjør 10 millioner kroner.

Biokomposittene består av fiber fra gran produsert ved anleggene til Norske Skog og Borregaard. Fiber og termoplast blandes og leveres som pellets til plastindustrien for å fremstille ulike produkter møbler, bilinteriør, rør, bygg- og forbruksartikler og emballasje.

Den nye innovasjonen gir en biokompositt som erstatter plast, reduserer fossilt CO2-utslipp, reduserer oljeforbruk og gir bedre ressursutnyttelse ved økt bruk av resirkulerte og fornybare råvarer.

– Målet er å redusere bruk av fossil plast gjennom å tilby løsninger til høyverdisegmenter og avanserte applikasjoner innen plast, sier administrerende direktør i Borregaard, Per A. Sørlie.

– På den måten kan treforedlingsindustrien være med på å løse bærekraftsutfordringer i plastindustrien.

Norske skog vil bidra til redusert plastbruk

Norske Skog Saugbrugs vil i et forskningsprosjekt til 20 millioner kroner søke å finne løsninger på problemstillinger knyttet til plastråvare, fiberinnblanding, teknologiutvikling og testing av biokompositter, der Innovasjon Norge vil bidra med 7 millioner kroner.

Selskapet vil bygge et demonstrasjonsanlegg for å produsere biokompositter der i hovedsak forskningen og utviklingen vil foregå.

– Vi ønsker å bidra til redusert plastforbruk ved å skape nye, grønne produkter med vesentlig redusert karbonbelastning. Et annet mål er å finne gode løsninger som vil resirkulere vesentlig mer plast enn i dag, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs.

– Hvis disse prosjektene lykkes, er potensialet for å redusere CO2-utslipp betydelig. Samtidig er det viktig for å utvikle produkter det vil bli stor etterspørsel etter. Bruk av returplast, og å utvikle resirkulerbare biokompositter kan være et viktig skritt i retning av en sirkulær økonomi.

Innovasjon Norge har tro på bedriftene

– Disse to selskapene har både evne og vilje til å gjennomføre denne krevende teknologiutviklingen. Vi ser samarbeidet mellom Borregaard og Norske Skog Saugbrugs som veldig positivt, og håper prosjektene fører til utvikling av unik kompetanse innen trefiber, cellulose og biokompositter, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Om Borregaard
Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1100 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier.

Om Norske Skog Saugbrugs
Norske Skog Saugbrugs har 445 ansatte og en omsetning på NOK 2,5 milliarder samt en produksjonskapasitet på 485 000 tonn magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,7 mill nm3 biogass.