Hva er kartong?

blank

Kartong som materiale er produsert siden år 105, og er verdens mest brukte emballasjemateriale. De grunnleggende produksjonsprinsippene er de samme i dag. Det er derimot skjedd store forandringer med hensyn til å produsere, konstruere og utstyre kartongen med fargerike signaler, nødvendig produktinformasjon og annen merking.

Materialet er basert på trefiber. Tykkelsen/vekten defineres med gram per kvadratmeter, og regnes vanligvis fra cirka 180 g –600 g.

Material med gramvekt under 180 g regnes som papir. Material med gramvekt over 600 g kalles massivpapp (bokpapp).

Vi kan skille mellom grafisk Kartong og emballasjekartong, der grafisk kartong brukes til produkter i hverdagen som ikke er emballasje. Det kan for eksempel være menyer, brosjyreomslag, skriveblokkomslag, tynnere pocket- bokomslag, prospektkort, reklameprodukter.

Emballasjekartong

blank

Forskjellen på disse kartongkategoriene er hovedsakelig at emballasjekartong tåler mye større belastninger og har en helt annen rivestyrke enn grafiske kartong.

Den grafiske kartongen har svært ofte en bestrøket og blank overflate, ofte gjennomfarget eller diverse former for preg, lerretspreg, elefanthud osv.

Emballasjekartong er som oftest hvit/hvit, hvit/brun, brun/brun, hvit/grå, grå/grå eller varianter av disse. De fleste kvaliteter er ensidig bestrøket, noen få er tosidig bestrøket og andre igjen, kan være helt ubestrøket.

Selv om kanskje det aller meste vi ser av emballasje til mat opprinnelig er av hvite kartongkvaliteter, betyr ikke det automatisk at hvitt kartongmateriale er renere enn brun.

De siste 40-50 årene har det vært nærmest kontinuerlig produktutvikling hos de store svenske og finske råkartongprodusentene, som befinner seg i verdenstoppen når det gjelder kartongkvaliteter beregnet for næringsmiddelindustrien. De utmerker seg ved høy renhet, rivestyrke, fleksibilitet i materialet og falseegenskaper.

blank

Skogen i Skandinavia vokser i langt større takt enn det skogbruket avvirker av tømmer. Det er herfra vi får vårt råmateriale til kartong, et rent, sterkt og jomfruelig fibermaterial som lett kan gjenvinnes eller brennes for energigjenvinning.

Skandinavisk skogdrift er internasjonalt kjent for sin bærekraftige og miljøvennlige måte å drive skogsdrift på. Skogbruket, slik det drives i Norden, er internasjonalt anerkjent som bærekraftig. Gjenbruk av resirkulert materiale er umulig uten tilførsel av jomfruelig fiber fra skogen.

Tre hovedtyper av kartong

  1. CHIPBOARD er et resirkulert materiale som består av brukte fiber som tidligere kan ha vært emballasje, ukeblader, aviser etc. Kvaliteten er generelt ikke godkjent for direkte kontakt med næringsmidler og er mykere i sin struktur. Man behøver derfor en markant høyere gramvekt på denne for å komme i nærheten av styrken til en jomfruelig fiberbasert kartongkvalitet. Chipboard er billigste kartongkvalitet.
  2. FALSEKARTONG, et materiale bestående av nyfiber (jomfruelig) og er godkjent for direkte kontakt med næringsmidler.Disse falsekartongkvalitetene, som produseres hos de aller fleste råkartongprodusentene, er den kvalitetsgruppen som brukes mest i verden i dag. Den holder til svært mange «normale» emballeringskrav innen dagligvarebransjen og andre bransjer worldwide.
  3. HOMOGENKARTONG, er førsteklasses kvaliteter som består utelukkende av jomfruelig fiber. Disse kvalitetene utmerker seg med sterke og seige fiber fra skandinavisk skog, ofte med utvalgte tresorter for ekstra krav til logistikk og pakkemaskiner.False- og stanseegenskapene på disse kvalitetene er det høyeste i bransjen. Pakkelogistikk utvikler seg også stadig og stiller ofte svært store krav til nevnte egenskaper.