Uncategorized

Kartongemballasje har enestående miljøegenskaper, viser ny forskning

blank


Sammenlignet med fossilbaserte alternativer har kartongemballasje enestående miljøegenskaper, viser en ny livssyklusanalyse foretatt av Rise for Pro Carton.

blank
Tony Hitchin

Studien fra det svenske forskningsinstituttet RISE er revidert av Intertek og gir innsikt i det relative karbonfotavtrykket fra emballasje i forskjellige forbrukersektorer, samt en detaljert forklaring av faktorene sin driver de sammenlignbare resultatene.
Livssyklusanalysen er laget for Pro Carton, den europeiske organisasjonen for kartong og kartongboard-produsenter og ble publisert i juni 2021,

RISE har sammenlignet emballasje fra vugge til grav og har tatt hensyn til hvordan den er produsert (eller dyrket), bearbeidet og avhendet. Studien rapporterer både fossile drivhusgasser og utslipp og fjerning av biogeniske drivhusgasser.
Daglig leder i Pro Carton, Tony Hitchin, kommenterer:

-I tillegg til å kalkulere det totale karbonavtrykket for fiberbasert emballasje, ønsket vi å se hva resultatet blir hvis man bare vurderer fossile drivhusgasser. Kartong kom godt ut av dette.
-Tallene i denne tabellen viser klart at kartong beskytter, er enkel i bruk og fremstår som et forbrukervennlig alternativ til konvensjonell fossilbasert emballasje.
-Vi har sett i annen forskning at 80 prosent av forbrukerne foretrekker kartongemballasje fremfor plast. Det er kjent at karbonpåvirkning fra ett tonn material er mye lavere for kartong enn fra polymerer.