Bransjenytt, Bærekraft, Papiremballasje, Uncategorized

Konsumenter foretrekker papirbasert emballasje

Ny undersøkelse viser at konsumenter mener papirbasert emballasje er bedre for miljøet enn andre alternativer.

Undersøkelsen er gjennomført av Two Sides Europe, har fått navnet «Trend Tracker Survey 2023», og mer enn 10.000 mennesker fra 16 land har deltatt.

Der kommer det frem at stadig flere forbrukere mener at papirbasert emballasje er bedre for miljøet. I undersøkelsen ble deltakerne bedt om å rangere hvilke emballasjematerialer de foretrekker basert på ulike miljøfaktorer, utseende og fysiske egenskaper.