Bølgepapp

Markedet for bølgepapp øker til 146.850 millioner USD

25 august, 2020

En fersk rapport som viser størrelse, vekst, trender, selskapsanalyser og fremtidsutsikter for bølgepapp, spår en årlig vekst på 0,1 prosent fra 2020-2026.

Dagens marked for bølgepappesker er på 146.850 millioner USD. I årene 2020-2026 er forventet at markedet vil ha en årlig vekstrate (CAGR) på 0,1 prosent, viser rapporten.
Bølgepappesker blir gjerne klassifisert som enkel, dobbel eller trippel. Den mest brukte typen er enkel bølgepapp, med en markedsandel på 87 prosent globalt.

Rapporten dekker definisjoner, klassifisering, produktklassifisering, bruksområder, utviklingstrender, produktteknologi, konkurransesituasjonen, strukturen i verdikjeden, oversikt over industrien, samt nasjonale politikk- og planleggingsanalyser for industrien.

Undersøkelsen tar også for seg drivere og hindringer for det globale markedet og hvordan disse driverne og hindringene påvirker etterspørselen i den aktuelle perioden. Rapporten legger også vekt på mulighetene markedet på globalt nivå.

Her er listen over noen av de største produsentene av bølgepapp globalt:
 • International Paper
 • WestRock (Rock Tenn)
 • Smurfit Kappa Group
 • Rengo
 • SCA
 • Georgia Pacific
 • Mondi Group
 • Inland Paper
 • Oji
 • Cascades
 • Alliabox International (Alliance)
 • DS Smith