blank
Foto: Glomma Papp

Massivpapp er et materiale som brukes til transportemballasje for produkter der det stilles krav til holdbarhet mot fukt og seighet, i tillegg til stabling. Gode eksempler er emballasje for primærnæringen, det vil si landbruk og fiske.

Når forholdene krever det

Når forholdene blir tøffere, er massivpapp ofte det beste alternativet. Spesielt gjelder dette i situasjoner hvor man skal beskytte produktet mot:

  • Fuktig miljø
  • Kulde
  • Temperatursvingninger
  • Ytre påkjenninger (eks. produkter til bygg og anlegg)
blank
Massiv Papp, Smurfit Kappa.

Massivpapp blir produsert med flere lag papir (pe-laminat eller pe-belagt papir) for nettopp å beskytte produktet mot fukt og for å mestre utfordringer med transport og lagring. Massivpappemballasje blir ofte brukt til pakking av fisk, frukt og grønt og til emballering av produkter til bygg og anlegg, der emballasjen utsettes for ytre påkjenninger og må tåle mye.

Massivpapp er et solid materiale og defineres gjerne i flatevekt (g/m2). Den kan også benevnes etter tykkelse og området er fra ca. 0,8 til 3,0 mm (eller fra 500 – 2000 g/m2).

Produksjon av massivpapp er en kald prosess, og sjiktene limes sammen med et våtsterkt PVA-lim. Dette betyr at mange typer materialer kan klistres mot eller mellom sjiktene i massivpappen. Kombinert med en gode muligheter for utforming gjør dermed massivpapp til et allsidig emballasjemateriale som kan skreddersys til formålet.

blank

Massivpapp består av flere ark papir (1-4 sjikt) som limes sammen til tykkelse 0,8 – 3,0 mm og flatevektområde: 500 – 2000 g/m2. Dekkarket kan være belagt med plast eller aluminium for å motstå fukt.

Massivpapp brukes ofte som emballasje for fisk og til frukt, grønt og meieriprodukter. Emballasjematerialet har god trykkbarhet.