Uncategorized

Medlemmer i CEPI går sammen om å fremme fiberemballasje

blank

Europeiske fiberprodusenter går sammen for å fremme fiberemballasje.

Det europeiske papirindustriforbundet CEPI samler medlemmene for å fremme fiberbasert emballasje i den sirkulære økonomien.

Formålet med samarbeidet «4evergreen» er å øke bruken av fiberbasert emballasje i en sirkulær og bærekraftig økonomi som reduserer klima- og miljøpåvirkning. Dessuten er det målet å øke kunnskapen om innovasjon på fiberbaserte emballasjematerialer og gjenvinning.

Samler hele verdikjeden

«4evergreen» vil skape retningslinjer for produktdesign for å gjøre det mulig med sirkularitet og gjenbruk av fiber. Dessuten vil de støtte utviklingen av optimerte innsamlingssystemer og den infrastrukturen og teknologi som kreves for gjenvinning tilpasset fiberbasert emballasje.

Samarbeidet samler hele verdikjeden. Stora Enso, Nestlé, Danone, Huhtamäki, SIG Combibloc, SEDA, Elopak, Tetra Pak, AR Packaging og MARS er blant bedriftene som deltar.

– Dette er et avgjørende tiltak for å styrke den sirkulære bioøkonomien i Europa og øke de biobaserte emballasjeløsningenes betydning på markedet, sier Karl-Henrik Sundstöm, VD i Stora Enso.

– Plastforsøpling er et globalt problem som ikke kan håndteres uten klimasmarte, fornybare og gjenvinnbare løsninger. Ved å slå oss sammen med bedrifter i hele verdikjeden kan vi oppnå virkelig og transformativ forandring.

Ifølge Eurostat gjenvinnes allerede 84,6 prosent av all fiberbasert emballasje i Europa. Volumene av gjenvunnet fiberbasert emballasje tilsvarer alle de øvrige emballasjematerialene til sammen.

Bransjen strever etter å påskynde og lansere innovative produkter med bruk av gjenvunnet fiber gjennom tiltak som 4evergreen.