Våre medlemmer

FiberFokus er et faglig nettverk i Emballasjeforeningen med egen styringsgruppe. Bedrifter som har interesser innenfor fiberbasert emballasje,og som er medlemmer av Emballasjeforeningen, kan være medlemmer i Fiberfokus.
Daglig leder i Emballasjeforeningen leder sekretariatet i Fiberfokus. Finansieringen er primært årskontingenten fra medlemmene.
Medlemskap i Fiberfokus er åpent for alle som har interesse av å fremme faktabaserte budskap om fiberemballasjens betydning i en sirkulær økonomi.

Under finner du en oversikt over våre medlemmer.

blank
Glomma Papp – bølgepapp og display

Glomma Papp ble etablert i 1931. Bedriften er i dag organisert i to avdelinger, emballasje og display.

Emballasjeavdelingen står for hoveddelen av bedriftens omsetning. Her konstrueres og produseres både emballasje i standardstørrelser og i såkalt spesialtilpasset emballasje, som er unikt for et produkt.
Hovedmarkedet er Norge og Sverige.

Displayavdelingen designer og konstruerer display, også kalt sjokkselgere. Produktene benyttes til eksponering av varer i butikk. Markedet er Norge, Sverige og Danmark.

blank
Moltzau Packaging – kartong og papiremballasje

Moltzau Packaging er en rendyrket virksomhet innenfor utvikling og produksjon av  kartongemballasje.

Selskapets historie strekker seg tilbake til slutten av 1800-tallet, og omstillinger for å møte et stadig skiftende behov og marked gjøres kontinuerlig.

I november 2018 flyttet vi inn i topp moderne lokaler på Skedsmokorset, mellom Oslo og Gardermoen. Dette er en av Skandinavias mest moderne produksjonsfasiliteter for fiberbasert emballasje.

Vi har investert betydelig i nye maskiner og dyktige ansatte – noe som gjør Moltzau Packaging AS godt rustet til å møte kundenes og fremtidens behov.

blank
VPK Packagingbølgepapp og display

VPK Packaging, tidligere Peterson, sporer sine røtter tilbake til 1801, da Momme Peterson åpnet en butikk i Moss.

Noen tiår senere investerte selskapet i papirmaskiner. Og, det var ikke før sjette generasjons etterkommere av Momme Peterson utførte store oppkjøp og selskapsetableringer, at den moderne, fullt integrerte emballasjegruppen endelig så dagens lys.

I 2006 ble Peterson en totalleverandør i Skandinavia, etter integrering av pakkeanlegg i Sverige og Danmark.

I dag er VPK en uavhengig bedrift som eies av VPK Packaging Group og Klingele, to familiedrevne emballasjeselskaper som deler merittliste og en langsiktig selskapsvisjon.

En omfattende investeringsplan markerte en ny start for selskapet, og ambisjonene er høye da VPK styrker seg på flere områder.

I VPK ser vi fremover. Vi forbereder oss med innovasjoner og ved å implementere prosesser som sikrer langsiktig bærekraft. På VPK er vi godt rustet for fremtiden.

blank
Ranheim Paper and Boardpapir, massivpapp og smårull

Ranheim Paper & Board har lang historie som en av verdens nordligste papirfabrikker. Nytenking har vært en av våre sterkeste drivkrefter siden vi ble etablert av Brukseieren på Ranheim Vestre, Lauritz Jenssen d.y.

Ranheim Paper & Board ble virksomhetens navn etter en restrukturering av Peterson Packaging-konsernet i september 2016. Fabrikken teller 176 ansatte og vi produserer papir og massivpapp.

Ranheim Paper & Board skal være en ledende og bærekraftig leverandør av papir- og emballasjeprodukter som skaper lønnsomhet og bidrar til minimal miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden. Ranheim Paper & Board eies av FunderMax.

blank
Smurfit Kappa Norge – bølgepapp og display

Vår unike tilnærming til innovasjon for å oppnå suksess er basert på at vi kombinerer vitenskap, erfaring, stordata og kreativitet i et omfang og med en dybde som er enestående i bransjen.

Vi samler inn og utvikler innsikt i et innovasjonsnettverk bestående av tusenvis av talentfulle innovatører. Disse skarpe hodene er forbundet med hverandre gjennom en rekke unike programløsninger på tvers av 35 land og 350 steder. Dette kollektive informasjonssystemet administreres og gjøres tilgjengelig for alle eksterne og interne aktører via over 25 opplevelsessentre, FoU-sentre og lokale løsningssentre.

For å inspirere det kollektive innovasjonsnettverket vårt samarbeider vi med universiteter og organisasjoner, henter inn den beste kompetansen utenfra og jobber tett med partnere i forsyningskjeden.

23012cd1-f0d3-4ee6-9372-2c27e3b6cbf7
Tetra Pak – kartong for flytende næringsmidler

«En emballasje skal spare mer enn den koster», sa grunnleggeren av Tetra Pak, Dr Ruben Rausing. Dagens slagord, «Protects what’s good», er et løfte til kunder, ansatte, leverandører og samfunnet vi jobber i.

Tetra Pak leverer emballasje til milliarder av liter med vann, melk, juice og andre flytende næringsmidler som forbrukes daglig over hele verden. Selskapet har utviklet en serie med emballasjer som beskytter næringsinnholdet og smaken til produktet på innsiden.

I tillegg til emballasje levere Tetra Pak utstyr for prosessering og pakking av flytende næringsmidler, samt iskrem, ost, frukt og grønnsaker og dyrefor.

Tetra Pak jobber med å redusere miljøpåvirkningen fra sine virksomhet og å forbedre miljøytelsen i produkter og løsninger. Dette omfatter også utvikling av miljøvennlig emballasje og løsninger som beskytter maten og forhindrer at den blir kastet.

blank

Norsk Resy – Returselskap for brun papiremballasje

Norsk Resy har et ansvar for å sikre at kassert brun papiremballasje blir samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resy er først og fremst en beredskapsorganisasjon, og det er markedsaktørene selv som står for selve innsamlingen og gjenvinningen. Kjøp og salg av returfiber, forhandlinger om pris og andre betingelser skjer også helt uten vår innblanding.

Et sentralt prinsipp i Resy-systemet er at avfallsbesitterne ikke skal ha kostnader forbundet med levering av sortert returpapir til en returpapirhandlers anlegg. Returpapirhandlerne, både private entreprenører og offentlige avfallsselskaper, er sikret at virksomheten er kommersielt interessant gjennom avtaler med Norsk Resy om blant annet minstepris og transporttilskudd.

Slik bidrar Norsk Resy til at et balansert innsamlings- og gjenvinningssystem opprettholdes. Ordningen finansieres gjennom et miljøvederlag på all ny brun papiremballasje som brukes i Norge.

Med brunt papir menes bølge- og massivpapp.

blank

Norsk Returkartong – Returselskap for kartongemballasje

Norsk Returkartong er returselskapet for fraksjonene drikkekartong og emballasjekartong.

Selskapet har ansvar for at det finnes returordninger av disse fraksjonene. Innsamlingssystet er via kommunenes fiberinnsamling, hvor alle fiberfraksjoner legges. Deretter selges dette fra kommunene til papirfabrikker, eller å sende blandede fibermasser til sorteringsanlegg. NR har avtaler med alle de fire norske sorteringsanleggene og avtaler med de kommunene som på annen måte sorterer ut drikkekartong.

Ønsker din bedrift å bli medlem?