Uncategorized

Metsä Board Husum får Europas største kartongmaskin

blank

Metsä Board, en del av Metsä Group, er i sluttfasen av sin utbygging av falsekartongfabrikken ved Husums bruk. Når utvidelsen er klar, vil fabrikken ha kapasitet til å produsere 600.000 tonn falsekartong til konsumentemballasje og næringsmidler. Det er en økning på 200.000 tonn per år.

– Det viktigste resultatet av dette prosjektet for våre kunder, blir den økte tilgangen på holdbare, lette produkter som minsker emballasjens CO2-avtrykk, sier Jonas Adler, produktsjef for Folding Boxboard på Husum.

Falsekartongmaskinen heter BM1, og produserer produktene MetsäBoard Pro FBB Bright, MetsäBoard Natural FBB, MetsäBoard Pro FSB Cup og MetsäBoard Natural FSB Cup.

– Oppskriften på disse produktene endres ikke, det er kun volum og dermed også tilgjengeligheten som øker, forteller Adler.

Produksjonen vil ha oppstart i andre halvdel av 2023, og vil nå full kapasitet mot slutten av 2025, skriver selskapet i en pressemelding.

Store oppgraderinger

Kartongmaskinens forlengning er ikke alt som blir nytt ved fabrikken. Prosjektet inkluderer også en ny rullemaskin og automatisk håndtering av rullene.

– Håndtering og transport av jumboruller blir automatisert helle veien fra bestrykeren til rullelageret, forklarer adler, og legger til:

– Det er ikke bare mer effektivt, men også sikrere. Økt automatisering innebærer at prosessoperatørene kan fokusere på det de er best på, nemlig å produsere holdbar kartong av høy kvalitet.

Skal øke effektiviteten

Mens utbyggingen pågår høsten 2023, har Metsä et lager i Husum havn med ferdige produkter, slik at det ikke blir stopp i leveransene mens maskinen er ute av drift. Det blir i tillegg et eget lager designert for ruller som skal sendes til kunder i USA, hvor etterspørslene etter Metsä Boards kartongprodukter øker i takt med at kundene erstatter plast i sin emballasje.

– «Effektivitet» er det ordet som best fanger målet for prosjektet i sin helhet. Mye hardt arbeid ligger til grunn for å gjøre hele arbeidsflyten i fabrikken smidigere og mer effektiv. For eksempel kommer vi til å ha mellomlager for ruller for å jevne ut stopp i produksjonen, sier Adler.

Høy grad av selvforsyning

Ved hjelp av ny sodapanne og turbin, får de biobasert damp og elektrisitet til bruk under kapasitetsutbyggingen. De forventer at elproduksjonen vil øke med cirka 330 gigawattimer per og, som betyr en selvforsyningsgrad av strøm på over 80 prosent.

Når utbyggingen står ferdig, vil BM1 ha en lengde på 213 meter og kapasiteten vil være på 600.000 tonn per år, noe som betyr at BM1 blir den største og mest moderne kartongmaskinen i Europa.