Uncategorized

Ny kopp i papp og plast som separerer seg selv

blank


Greiner Packaging har utviklet en kopp der pappen og plasten den er laget av separerer seg fra hverandre på vei til gjenvinningsanlegget.

Hittil har man vært avhengig av forbrukernes innsats for å få separert produkter som består av både plast og papp. Nå hevder Greiner at koppen og pappomslaget vil separere seg fra hverandre på egen hån under transporten ti gjenvinningsanlegget.
Dermed vil emballasjeløsningen kunne resirkuleres.

Kombinasjoner av papp og plast har en god del bærekraftsfordeler. Pappomslaget kan lages av resirkulert materiale gjør plastkoppen stødigere, slik at den kan lages med svært tynne vegger. Omslaget er laget for å kunne fjernes fra koppen ved å rives av på en enkel måte.
Dermed kan de to komponentene gjenvinnes og resirkuleres separat.
Siden den hvite eller blanke plastkoppen er uten trykk kan den gjenvinnes effektivt, Karbonfotavtrykket fra koppene er ifølge Greiner lavere enn i alternative emballasjeløsninger.

God løsning men en stor utfordring

– Kombinasjonen av papp og plast er fullt bærekraftig løsning, hevder Jens Krause, salgsdirektør og produktsjef for K3-koppene.

– Men det er en utfordring: Å separere pappen fra plastkoppen krever tiltak fra forbrukerne. Hvis de separerer pappen for plastkoppen når de kaster den brukte emballasjen, vil koppen opptre veldig bra i resirkuleringsprosessen.

Men hvis de ikke gjør det, noe som er tilfelle for de fleste forbrukerne, vil ikke komponentene alltid identifiseres riktig i sorteringssystemet, og da blir et vanskelig å gjenvinne emballasjen. Dermed er K3 vanskelig å resirkulere i noen land.
Ny løsning – K3 r100
Derfor lanserer Greiner Packaging en ny løsning som er ulik alle andre. I K3 r100 vil pappomslaget separere seg selv fra plastkoppen under innsamlingsprosessen for avfall, det vil si før emballasjen når NIR-deteksjonen i sorteringsanlegget.

– Vi fikk et gjennombrudd i utviklingen av K3 r100, selv om det beste fortsatt er at forbrukerne selv separerer komponentene før de kaster dem, fortsetter Krause.
Derfor har løsningen fortsatt en avrivningsflik.
Den nye løsningen har fått den beste rangeringen i RecyClass (Class A).