Papiremballasje

Ny løsning for netthandelsposer gir reduserte CO2-utslipp

blank

Samtidig som netthandelen vokser, øker også behovet for bærekraftige emballasjeløsninger. BillerudKorsnäs lanserer papirposen Xpression E-com.

Produsenten hevder at CO2-utslippene til atmosfæren kan reduseres med 50 prosent sammenlignet med plast. En ny studie viser at den kan føre til nettoopptak av CO2 fra atmosfæren.

Det globale netthandelsmarkedet vokste raskt allerede før Covid-19 men har fått et ekstra løft under pandemien. Veksten fører til økt etterspørsel etter emballasje og økt belastning på planeten.

Utfordrer konvensjonell emballasje
blank
Malin Ljung Eibom, bærekraftsdirektør i BillerudKorsnäs.

Nå er handelen i gang med Black Week og Black Friday, som mange regner som den uoffisielle starten på julehandelen. BillerudKorsnäs har utviklet den nye papirposen som et alternativer for forhandlere og forbrukere som vil ha en slik løsning.

– BillerudKörsnäs har som misjon å utfordre konvensjonell emballasje, og det viser tydelig hvordan vi ser på vår rolle i samfunnet. Xpression E-com er et eksempel på hvordan vi tenker utenfor boksen for å bekjempe klimaforandringer og redusere bruken av plast.

Det sier Malin Ljung Eiborn, direktør for bærekraft i Billerud Korsnäs, som håper at den nye studien kan hjelpe nettbutikker å erstatte sin emballasje med et mer bærekraftig alternativ.

LCA utført av RISE

En studie basert på livssyklusanalyser utført av det svenske forskningsinstituttet RISE viser en stor miljøgevinst ved å bruke Xpression E-com i stedet for plast eller gjenvunnet papp. Fra råvare til produksjon, transport og slutthåndtering har en netthandelspose i ubleket Xpression e-com-papir 50 prosent lavere CO2-utslipp sammenlignet med en tilsvarende laget av plast.

Ifølge RISE er utfallet stabilt og gjelder også ved justering av forskjellige parametere i følsomhetsanalysen.

– Pandemien rammer tradisjonell handel hardt. Det øker netthandelens betydning for mange merkevareeiere og mulighetene for å kommunisere og bygge en sterkere relasjon med kundene gjennom den, sier Valdemar Forsblom, prosjektleder i Billerud Korsnäs.

Gjenvinnbar

Studien fra RISE viser at papirposen er gjenvinnbar. Materialet er produsert ved BillerudKorsnäs’ produksjonsenheter som er tilnærmet fossilfrie. Det gir posen en fordel sammenlignet med plastposer og bølgepappesker laget av gjenvunnet material.

Dersom man inkluderer biogene utslipp viser studien at tusen netthandelsposer laget av Xpression e-com fjerner 50 kg CO2 fra atmosfæren gjennom hele livssyklusen.