blank
Dette er de nye retursymbolene fra Avfall Norge og Loop.

Det er et uttalt mål for EU og Norge at materialgjenvinning av emballasje skal økes. For å få til dette må sortering av brukt emballasje bli bedre. For å hjelpe til med sorteringen har Loop og Avfall Norge i samarbeid laget nye symboler som er samordnet på nordisk plan.

Harmonisering

Bakgrunnen for prosjektet er et større arbeid med å harmonisere innsamling og behandling av husholdningsavfall i Norge slik at Norge kan oppnå 65 prosent materialgjenvinning i tråd med EUs langsiktige målsetting.

Merkene er utviklet basert på Danmarks piktogramsystem som ble lansert av Dansk Affaldsforening i 2017. I løpet av prosjektet er det etablert et samarbeid også med Avfall Sverige, og ambisjonen er en felles merkeordning for hele Norden, for å gjøre praksis for kildesortering så lik som mulig på tvers av landegrensene.

Mange har deltatt

En rekke aktører har bidratt inn i prosjektet. En ressursgruppe bestående av kommunikatører i avfallsbransjen har bidratt med kvalitetssikring underveis i prosjektet. En referansegruppe bestående av ulike bransjeforeninger, arbeidslivsorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og representanter fra emballasje- og produsentsiden har vært viktig for å forankre prosjektet. En styringsgruppe har bidratt for å forankre beslutninger underveis.

Kilde: Loop