Uncategorized

Opptak: Emballasjemorgen med Fiberfokus, 13.02.24

13. februar arrangerte Fiberfokus webinar med tittelen «Forslag til kommende emballasjeregelverk og dets innvirkning på fiberbasert emballasje».

Henrik Lystad, CEO i Norwaste ga en gjennomgang for hva utvidet produsentansvar vil bety for alle som jobber med fiberemballasje og hvilke tiltak i EUs forslag til ny forordning (PPWR) fiberbransjen burde legge ekstra merke til.

I tillegg snakket Ruth Nilsen, markedsdirektør i Glomma Papp og styreleder i Fiberfokus, Svein Erik Rødvik, adm. dir i Norsk Returkartong, og Øyvind Furulund, daglig leder i Norsk Resy, om hvordan regelverksendringene potensielt vil påvirke dem.

Til slutt fortalte Peter Syrén fra Kinnareds Well om deres beskyttelsesprodukt «Welldynor».

Webinaret kan sees i opptak ved å trykke på knappen under.