Bransjenytt

Prisen faller for brukt bølgepapp

blank

Siden pristoppen i sommer, har prisutviklingen for brukt bølgepapp kun pekt én vei: nedover.

Dette skyldes lav etterspørsel etter returpapir i Sørøst-Asia, India og Europa, kombinert med høye energipriser.

– Det er ikke svikt i markedet i den forstand at det ikke er avsetning, men prisen har falt kraftig siden toppen i sommer, sier Øyvind Furulund, daglig leder i Norsk Resy.

Norsk Resy er returselskapet for brun papiremballasje, herunder bølge- og massivpapp.

Hva skjer om returfiber ikke blir solgt?

Når markedet svikter, trår beredskapen til Norsk Resy inn. De overvåker prisbildet, i nær kontakt med aktørene. Dersom den gjennomsnittlige markedsprisen for leveranse av brukt brunt papir kommer under innsamlernes produksjonskostnader, gir Norsk Resy støtte til sine avtalepartnere.

Men hva om man ikke får solgt returfiber? Furulund forteller at det er deponiforbud i hele Europa, så dersom returfiber ikke blir solgt, må man finne andre løsninger.

blank
Øyvind Furulund, daglig leder i Norsk Resy

– Erfaringen fra tidligere perioder er at det stort sett løses ved å øke lagrene når det er som vanskeligst. Men lagring av brunt papir er kostbart og plasskrevende. Utsorteringsgraden kan selvfølgelig falle noe og gi et høyere volum til forbrenning, men det er lite som tyder på at det skjer i særlig omfang, sier han.

Skal sikre logistikken

Furulund tror vi er i ferd med å nå bunnen av prisutviklingen for denne gang. Når prisene synker, er den beste løsningen å gå inn med støttetiltak i de periodene markedet er svakt, forklarer han:

– Det tar lang tid å bygge gode logistikkløsninger helt fra forbruker tilbake til papirfabrikk. Et av hovedformålene med støtte i vanskelige tider er å sikre at logistikkløsningene opprettholdes. Selve markedet kan ikke Norsk Resy gjøre noe med.