Uncategorized

Ranheim Paper & Board jobber med flere sertifiseringer

blank

I arbeidet med å bli mer bærekraftig, har Ranheim Paper & Board startet jobben med å skaffe Miljøproduktdeklarasjoner (EPD) for deres viktigste produktlinjer.

Disse EPD-ene vil gi detaljerte innblikk i hele livssyklusen til hvert produkt, og tilbyr standardiserte beregninger av utslipp og karbonavtrykk. Denne transparente tilnærmingen sikrer at kunder og interessenter kan ta informerte valg basert på pålitelig og sammenlignbar miljødata.

EPD-sertifiseringsprosessen

Å skaffe EPD-er er en grundig og detaljert prosess, som involverer flere kritiske trinn for å sikre nøyaktighet og troverdighet. Ranheim Paper & Board begynte med datainnsamling den 18. april 2024. Denne fasen innebærer å samle omfattende data om miljøpåvirkningen til hvert produkt.

Datainnsamlingen vil resultere i en Livssyklusanalyse (LCA) i tråd med internasjonale standarder, og vil bli verifisert av en tredjepart før EPD-ene utstedes. Ranheim Paper & Board forventer å fullføre EPD-sertifiseringsprosessen innen første kvartal 2025. Deres fabrikk bruker fornybar energi, spesifikt vannkraft, og begrenser bruken av fossile brensler. De er sikre på et positivt resultat for deres EPD-sertifisering.

Ranheim-produkter som nå går gjennom sertifiseringsprosessen:

  • Ecosat
  • Polarboard
  • Polartest
  • Polarflute
  • Polarbag
  • Coreboard