kartong

Redusert karbonavtrykk for kartongemballasje i Europa

Undersøkelsen «Carbon Footprint of Carton Packaging 2019» er gjennomført av svenske RISE sammen med Pro Carton Europe. Den viser reduserte utslipp.

Rapporten viser at det slippes ut 325 kg CO2 per tonn kartong som produseres av europeisk kartongemballasjeindustri.

Ny metodikk måler alle utslipp for skogsbaserte produkter

RISE benyttet en metodikk for beregning av karbonfotavtrykk som vurderer alle utslipp forbundet med skogsbaserte produkter, inkludert forhold som er unike for verdikjeden i skogsindustrien.
Forskningen omfatter CO2-utslipp fra vugge til grav. Den tar hensyn til utslipp fra både fossile, ikke-fornybare kilder, som olje og kull, samt fornybare kilder som planter og trær, samt utslipp fra bruk av jordareal.

Metodikken er dermed helt annerledes og mer omfattende enn tidligere, i tråd med de nyeste retningslinjene fra CEPI og CITPA. De nye tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere studier.
Likevel ble en sammenligning gjort med gammel metodikk, og den viste at industrien har forbedret sitt karbonfotavtrykk med 9 prosent siden forrige rapport i 2015.

Omfattende

– Den nye metodikken som presenteres i rapporten er omfattende, fordi den dekker all karbonpåvirknng fra kartongemballasje fra skogen til konverterte kartonger, sier Tony Hitchin, daglig leder i Pro Carton.

– Den (rapporten) er en del av en større miljødatarapport, og informasjonen vil bli gjort tilgjengelig for LCA-eksperter slik at de kan utføre sine egne analyser. Kartong er en av de meste økovennlige emballasjene, og vi er glade for at de nye CO2-utslippsstallene bekrefter dette.

– Kartong er en fornybar råvare som kan lagre karbon, og ved resirkulering utsettes utslippene til atmosfæren.