Slik gjenvinnes fiberemballasje

Fiberemballasje gjenvinnes ved at brukt emballasje samles inn og sendes til emballasjeprodusenter som bruker den som råstoff, som Ranheim Paper & Board. Her blir den brukte emballasjen smeltet til papirmasse som deretter går gjennom tilsvarende prosess som jomfruelig fibermasse.

Når vi gjenvinner emballasjen spares omtrent 1/4 av energien fremfor å produsere ny fiberemballasje. I tillegg kan trefiber resirkuleres 7 ganger. På denne måten kan vi være med på å redusere miljøbelastningen i Norge. Det er nødvendig at vi tar vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge for fremtidige generasjoner.

En kartongmaskin ligner på flere måter en papirmaskin, ved at den har:

  • Et våtparti bestående av fiberformasjonsparti og pressparti.
  • Et tørkeparti som i tillegg til tørkesylindre har en glanssylinder for å oppnå at en overflate blir glanset eller får en glattere finish.
  • Glitt eller kalander som har en pressfunksjon for å justere tykkelse, eller øke glatthet på begge sider.
  • Kutter eller opprullingsutstyr, som bestemmer om papp- eller kartongbanen skal leveres på rull eller som ark.

Hvis kartongen skal ha flere sjikt har kartongmaskinen flere innløpskasser som legger forskjellige papirmasser på hverandre.

Moderne kartongmaskiner har store dimensjoner, lengden kan være over 100 meter, og bredden slik at man kan kjøre banebredder på opptil 9 meter. Produksjonskapasiteten kan være opp til ca. 1000 tonn/døgn.

blank

Finn ut hvordan du kan bidra her