Slik kan du bidra til miljøet

  • Skaff deg kunnskap om emballasje
  • Vit at emballasjen er egnet for produktet
  • Dersom produktet er en matvare må den oppfylle matkontaktreglene.
  • Følg sorteringsreglene for emballasjeavfall i kommunen du bor i.
  • Sett deg inn i hva de forskjellige miljømerkene betyr

Du kan velge fornybare ressurser der det er tilgjengelig, men for noen områder kan tilgangen være i direkte konkurranse med dyrkbar mark eller regnskog. Fiberemballasje laget av nordiske skoger er en ressurs som det finnes mye av og som faktisk vokser år for år.

At du velger eller ber om å få emballasje laget av fornybare ressurser, gjør at endringen går fortere.

blank

Riktig emballasje bidrar til bedre miljøprofil

Emballasjeforeningen kunne feire 50 år i 2019. Miljøvern kom på banen for fullt i Norge på midten av 90-tallet. Da ble det opprettet bransjeforeninger i Norge som fikk ansvar for å samle inn og gjenvinne brukt emballasje sortert etter materialtype.

Bransjeavtaler med myndighetene ble inngått i 1998

Emballasjeforeningen var sterkt involvert da bransjeavtalene med myndighetene ble signert i 1998, og hvert år siden har vi i samarbeid med Østfoldforskning rapportert resultater av optimeringsarbeidet i Norge.

Optimering vil si å emballere på en slik måte at det totale avfallsmengden for et produkt blir lavest mulig.

Fra januar 2018 er dette arbeidet blitt forskriftsregulert for å sikre like konkurransevilkår i gjenvinningsbransjen. De siste årene har det også kommet nye krav til emballasje fra EU, og økende marin forsøpling har ført til at særlig plastemballasje er i søkelyset.

Emballasjeforeningen står midt i denne utviklingen, og har blant annet som oppdrag å gi god informasjon om emballasjens rolle når det gjelder å beskytte varene og sørge for økt holdbarhet på matvarer. Vi skal også øke kompetansen om emballeringsfaget gjennom Emballasjeskolen, kurs og konferanser.

Emballasjeforsk – det forskes stadig mer på nye materialer

 

Emballasjeforeningen har sekretariatet for Emballasjeforsk, som er et nettverk for igangsetting av forskning på emballasjerelaterte spørsmål. Forskningsvolumet er nå rekordhøyt og økende, og mange prosjektene tar sikte på å utvikle mer bærekraftig materialer for sirkulær økonomi. Det viser at aktørene tar ansvar for de varene de setter på markedet.

blank