Spørsmål og svar

01

        Hva er bærekraftig emballasje?

En emballasje er bærekraftig når den beskytter produktet gjennom verdikjeden, selger produktet og sørger for tilstrekkelig informasjon til butikk og forbruker, uten å belaste miljøet mer enn nødvendig. Emballasjematerialer med fornybart eller resirkulert innhold har lavere klimapåvirkning enn ikke-fornybare.

02

        Hvilket emballasjematerial er mest miljøvennlig?

Det finnes ikke ett material som løser alt. Fiberemballasje er fornybar og bærekraftig, men vi trenger alle de andre emballasjematerialene også, siden de er bedre egnet på sine områder.

03

       Det må da være bedre å kjøpe produkter uten emballasje?

Nei, i de aller fleste tilfeller vil produktene være mye bedre beskyttet i emballasje. Dette har med mattrygghet og redusert produktsvinn å gjøre. Verdikjeden er avhengig av merking og informasjon for å få produktene frem til riktig sted.

Dessuten er dagens lagre og distribusjonssentra automatiserte, og varene må derfor pakkes i sterk transportemballasje.