Uncategorized

Sterke bæreposer fornybare og gjenvinnbare fibermaterialer

blank


CarrEco Brown er laget av 100 prosent jomfruelig fiber. Materialet har høy slite- og rivestyrke og er beregnet for handle- og take away-poser.

Siden materialet er laget av 100 prosent jomfruelig fiber er det også godkjent for direkte matkontakt.
Stora Enso utvider sin portefølje med bæreposematerialer med CarrEco Brown, som er et ubleket og ubelagt papir som er fullt gjenvinnbart. Med 3-lags struktur har materialet svært høy styrke, noe som gjør det egnet for sterke bæreposer.
Materialet inneholder kun FDA-kompatible kjemikalier og er dermed egnet for direkte kontakt med mat og dagligvarer.

Passer økobevisste forbrukere

– Ublekede papirposer passer bra med preferansene til dagens økobevisste forbrukere, sier Osvar Duaerte, Business Segment Director, Kraftliners at Stora Enso Packaging Materials.

– Vi er godt posisjonert for å møte økende etterspørsel etter papirposer, som er populære til take-away matprodukter. Vårt nyeste mterial, CarrEco Brown, kan hjelpe våre kunder å ta vekstmuligheter på en bærekraftig måte.

Det nye materialet er laget av 100 prosent ferskfiber (jomfruelig fiber) fra bærekraftig skogbruk oghar en 3-lags struktur med en ny Tri-Ply-teknologi som er patentsøkt.
Papiret har naturlig utseende og inneholder ingen blekemidler. Materialet er egnet for trykk og er tilgjengelig i gramvekter fra 85 gsm.