Uncategorized

Stora Enso blir med i WWFs nye plattform Forests Forward

blank


Forets Forward fra WWF engasjerer bedrifter og investorer til å oppnå skogsrelaterte bærekraftsmål som å beskytte mangfold og tilbakestille skoger.

Bedrifter som deltar i Forests Forward må engasjere seg i områder som bærekraftig skogbruk og bærekraftig handel med skog, bedre skogsbeskyttelse, omplanting og tilbakestilling av økosystemer og fremme gjenhenting av det økologiske mangfoldet.

Bedre skogsdrift

Forests Forward har som mål å hjelpe bedrifter, investorer og samfunn med å forbedre driften av 150 millioner hektar skog globalt frem til 2030.

Bærekraftig skogbruk og biologisk mangfold står høyest på Stra Ensos agenda for skogsbeskyttelse, sier Annette Stube, global bærekraftsjef i Stora Enso.

– Vi kan spille en nøkkelrolle når det gjelder å bidra til mer bærekraftig skogsdrift, noe som fremmes av samarbeid i hele sektoren. Samarbeidet med WWF er et utmerket eksempel på at vi kan utveksle kunnskap og erfaring for å påskynde en positiv forandring sammen.

Forests Forward gjør det mulig for bedrifter og definere og implementere fremtidsrettede og innovative planer med positiv effekt på skogslandskapet.