Uncategorized

Stora Enso samarbeider om barrieresjikt i fiberemballasje

blank

Stora Enso investerer i ny produksjonslinje for formet fiberemballasje.

Sammen med HS Manufacturing, produsent av væskebasert barriere, skal Stora Enso utvikle bærekraftig barrieresjikt til formpresset fiber.

Stora Enso vil bruke HS Manufacturing Groups (HSMG) Protean-teknologi til næringsmiddelemballasje. Teknologien består av en biologisk nedbrytbar og gjenvinnbar tilsetning som gir fiberbasert emballasje barriereegenskaper mot vann, fett og olje.

PureFiber

Protean-teknologien skal benyttes i den fornybare og gjenvinnbare produktserien PureFiberTM fra Stora Enso. Med PureFiberTM er det mulig å produsere engangsprodukter som er fornybare, gjenvinnbare og biologisk nedbrytbare, uten bruk av plast.

Det Protean-baserte barrieresjiktet kan tilpasses produksjon av en rekke forskjellige cellulosebaserte papirprodukter med høy kvalitet, herunder engangsartikler i matservice-sektoren.

– Teknologisamarbeidet hjelper oss å løse behovene hos kunder og forbrukere som etterspør mer bærekraftige løsninger, sier Sohrab Kazemahvazi, sjef for enheten formperesset fiber i Stora Enso.

– Takket være dette samarbeidet kan vi utformer neste generasjons barriereegenskaper og utforske nye bruksområder for plastfrie produkter.

Styreleder Samuel Mikail i HSMG sier at Stora Enso har en lederposisjon innenfor fornybare materialer og er høyt ansette når det gjelder produktdesign og innovasjon. – Dette skaper utmerkede muligheter for å forberede lanseringen av Protean som et bærekraftig alternativ til eksisterende teknologi, sier han.

Investerer i ny produksjonslinje for formbar fiber

Stora Enso har tidligere offentliggjort en investering på 5 millioner euro i en ny produksjonslinje med relatert infrastruktur for å kunne produsere formpresset fiber på Hylte bruk. Teknologien med formpresset fiber gjør det mulig å lage sirkulære produkter.

Med dette mener Stora Enso produkter som er fornybare, gjenvinnbare og biologisk nedbrytbare og ikke inneholder plast. Dette er et tilbud til forbrukere og produsenter som søker innovative alternativer til plast.
De fleste produktene vil være tilgjengelige i starten av 2020, rettet mot emballasje for hurtigmatrestauranter.