Bransjenytt

Studier viser fordelene ved gjenvinnbar bølgepapp

blank

I 2021 bestilte The European Federation of Corrugated Board Manufacturers (FEFCO) tre studier for å bedre forstå miljøpåvirkningene til emballasjeløsninger og bidra med forskningsbevis til diskusjonene i EU om ny lovgivning for emballasje og emballasjeavfall.

FEFCOs håp er at studiene skal støtte EUs avfallsdirektiv fra 2008, som sier at medlemslandene skal oppfordre til valg som gir de miljømessig beste utfallene.

«Den effektive flyten av materialer er en nødvendighet for en velfungerende sirkulær økonomi, og bølgepapp er sirkulær av natur: det er laget av fornybare kilder, resirkulert og bionedbrytbart,» skriver FEFCO i en gjennomgang av studiene. Der påpeker de også at gjenvinnbar bølgepapp ofte utkonkurrerer gjenbrukbar emballasje på flere miljømessige indikatorer.

Derfor, mener FEFCO, må lovgiverne i EU ta med denne informasjonen i arbeidet med å revidere emballasje- og emballasjeavfallsdirektivet.

Kommer fordelaktig ut i flere kategoerier

En av studiene er blitt gjennomført av Rambøll. Det er en livssyklusanalyse som sammenligner miljøbelastningen fra gjenvinnbar bølgepapp med gjenbrukbare plastkasser når de brukes til å transportere ett tonn grønnsaker på tvers av EU. Studien ble gjort i tråd med ISO-standardene 14040 og 14044, og er blitt fagfellevurdert.

Til grunn ligger Eurostat-data som viser at 83 prosent av bølgepapp blir gjenvunnet, mot 17 prosent til energigjenvinning. For gjenbruksplast er tallene 42 prosent til gjenvinning og 58 prosent til energigjenvinning.

I denne studien er gjenvinnbar bølgepapp fordelaktig i 10 av 15 innvirkningskategorier, sammenlignet med gjenbruksplast. Det gjelder for blant annet fossile utslipp og vannbruk. For at gjenbruksplast skal lønne seg i et klimaperspektiv, må de gjenbrukes 63 ganger, heter det i studien.

blank

«Hot spots»

Den andre studien tar for seg e-handel og såkalte «Hot spots». Dette er steder i et produkts livsløp som har stor innvirkning på produktet.

Studien har identifisert 51 hot spots for gjenbrukbare plastkasser og gjenvinnbar bølgepapp i forskningsmateriale. De tre hot spotene som blir nevnt oftest er «reelle antall ganger gjenbrukbare alternativer kan brukes», «logistikkparametere» og «prosentandel av resirkulert materiale brukt i produksjon».

blank

Vil fjerne miljøpåvirkning, ikke flytte den

Den siste studien tar for seg argumenter, litteratur og lovgivning som gjelder gjenvinning av emballasje versus gjenbruk.

Studien understreker viktigheten av å lage lover og regelverk som oppfordrer til funksjonalitet og bærekraftig emballasje. I oppsummeringen av studien skriver de at konseptet «egnet emballasje» (engelsk: fit for purpose) burde være en sentral del av ny lovgivning fra EU. I tillegg mener de avfallshierarkiet burde baseres på livssyklustankegang, fordi det ikke alltid er mer miljøvennlig med gjenbruk framfor gjenvinning. På denne måten frykter de at negativ miljøpåvirkning vil bli flyttet istedenfor å bli fjernet. Derfor er det viktig å vurdere emballasjevalg fra sak til sak, fordi utslippene varierer etter bruksformålet.

blank
Dette er resultatet ved bruk av gjenvinnbar bølgepapp istedenfor gjenbruksalternativer

Bølgepapp er bærekraftig i sin natur

I sin konklusjon av de tre studiene, skriver FEFCO at både gjenbrukbare og gjenvinnbare løsninger spiller viktige roller i den sirkulære økonomien. Samtidig påpeker organisasjonen at det kan få uventede konsekvenser om EU satser mer på gjenbrukbare løsninger på bekostning av gjenvinnbare.

«Den fagfellevurderte livssyklusanalysen viser at gjenvinnbar bølgepappemballasje utkonkurrerer gjenbruksalternativer på de fleste miljøindikatorene, inkludert klimaendringer og gjenbruk av ressurser,» skriver de.

De påpeker også at bølgepapp er bærekraftig i sin natur. Det kommer fra fornybare ressurser, er bionedbrytbart og 100 prosent gjenvinnbart – og blir gjenvunnet.