Uncategorized

Tårn av pappesker og tape bygget i Moss

blank

I september ble det satt opp et 22 meter høyt papptårn ved Verket i Moss, på tomtender Peterson-fabrikken lå.
Tårnet var en replika av, og ble bygget ved siden av «koker’n,som fortsatt står igjen etter den gamle Peterson-fabrikken. Tårnet ble bygget på dugnad i bølgepapp og tape. Frivillige tilskuere fikk også være med å sette opp bygget som ble revet seks dager etterpå.
– Vi har brukt 1300 pappesker, forteller Ida Willassen, kommunikasjonsansvarlig i Østfold Internasjonale Teater til Moss Avis.
Tårnet veide cirka ett tonn, Papptårnet ble reist som et midlertidig kunstverk og var lyssatt om nettene den tiden det sto.
Åstedet var ikke tilfeldig valgt, for papiret som ble laget da fabrikken sto der, ble i sin tid brukt blant annet til å produsere papp.